KKR veebikaardi kasutusjuhend

Kaart

Keskkonnaregistri kaart

Üldised näpunäited

 • Kaardiga töötamisel jälgi, et funktsioon, mille välja kutsusid, on edukalt lõpetatud. Funktsiooni toimumisest annab märku kaardil olev aktiivsuse indikaator .

Tööriistad

 • Suurendus

  Suurendus  Hiireklahvi all hoides joonista soovitud ulatusega ristkülik kaardile. Hiireklahvi vabastamisel kuvatakse soovitud piirkond suurendatuna, joonistatud ristküliku keskpunkti tsentreerituna.

 • Vähendus

  Vähendus  Hiireklahvi all hoides joonista soovitud ulatusega ristkülik kaardile. Hiireklahvi vabastamisel kuvatakse kaart vähendatuna proportsionaalselt joonistatud ristküliku ja kaardi hetkeulatusele.

 • Nihe

  Nihe  Hiireklahvi all hoides nihuta kaarti soovitud suunas.

 • Koguulatus

  Koguulatus  Kuvab kaardi kogu Eesti ulatuses.

 • Eelmine ulatus

  Eelmine ulatus  Kuvab eelmise kehtestatud ulatuse.

 • Järgmine ulatus

  Järgmine ulatus  Kuvab järgmise kehtestatud ulatuse.

 • Infopäring

  Infopäring  Klikka kaardile soovitud punkti loodusobjektide tuvastamiseks. Tuvastatud objektid ilmuvad nimekirjana kaardi alla. Objektid tuvastatakse aktiivsetelt kaardikihtidelt.

 • Infopäring piirkonnast

  Infopäring piirkonnast  Hiireklahvi all hoides joonista ristkülik soovitud ala loodusobjektide tuvastamiseks. Tuvastatud objektid ilmuvad nimekirjana kaardi alla. Objektid tuvastatakse aktiivsetelt kaardikihtidelt.

 • Tsentreerimine

  Tsentreerimine  Tsentreerib vastava hiirekliki asukoha kaardi keskele.

 • Vahemaa mõõtmine

  Vahemaa mõõtmine  Iga hiireklikk alustab mõõtmisjoont. Kahekordne hiireklikk lõpetab mõõtmise ja mõõtmistulemus kuvatakse dialoogiaknas.

 • Pindala/ümbermõõdu mõõtmine

  Pindala/ümbermõõdu mõõtmine  Iga hiireklikk alustab mõõtmisjoont. Kahekordne hiireklikk lõpetab mõõtmise ja mõõtmistulemus kuvatakse dialoogiaknas.

 • Kuvab/peidab navigaatori

  Kuvab/peidab navigaatori  Navigaator võimaldab suurendada/vähendada kaardi ulatust. + või – klikates suurendatakse/vähendatakse kaarti 2x. Nihutades liugurit skaalal + või – suunas, kaarti vastavalt suurendatakse või vähendatakse.

 • Puhasta valik

  Puhasta valik  Klikates sellele nupule, puhastatakse olemasolevad objektide valikud kaardil.

 • Salvesta kaart pildifailina

  Salvesta kaart pildifailina  Klikates sellele nupule, avaneb faili salvestamise aken, kus saab määrata eksporditava pildi nime ja salvestamise asukoha.

 • Trükkimine pdf-failina

  Trükkimine pdf-failina  Klikates sellele nupule, avaneb aken, kus saab määrata trükitava pdf-faili kujundusvaate.

  Pdf eksport

  Eksporditud pdf-faili saab alla laadida automaatselt avaneva loomise teavitusakna kaudu
  Pdf loodud

  või hiljem tulemuste vaates loodud pdf-faili kirjele vajutades.

  Tulemused

 • Andmete allalaadimine shape-failina

  Andmete allalaadimine shape-failina  Klikates sellele nupule, avaneb aken, kus saab määrata eksporditava kaardikihi ning ala kaardil.

  Shape eksport

  Eksporditava ala saab valida ristküliku abil.

  Ala valimine

  Eksporditud shape-faili saab alla laadida automaatselt avaneva loomise teavitusakna kaudu

  Shape-fail loodud

  või hiljem tulemuste vaates loodud shape-faili kirjele vajutades.

  Tulemused

 • Suurenda/taasta vaade

  Suurenda/taasta vaade  Klikates sellele nupule, suurendatakse kaart koos tabidega kogu brauseriakna suuruseks/taastatakse tavaline vaade.

 • Kuvab/peidab kihid

  Kuvab/peidab kihid  Kaardikihtide puu saab asukohakaardil ära peita ning seejärel kuvatakse kaarti brauseris suuremal alal. Teistkordne nupulevajutus toob kihid taas nähtavale.

 • Abiinfo

  Abiinfo  Klikates sellele nupule, avatakse uues aknas KKR veebikaardi kasutusjuhend.

Mõõtjoon ja mõõtkava

 • Mõõtjoon on alati nähtav kaardi alumisel vasakul nurgal. Mõõtkava hetkeväärtus on nähtav kaardi all inforiba vasakul serval.

  Mõõtjoon

Navigaator

 • Navigaator võimaldab suurendada/vähendada kaardiulatust. Nihutades liugurit skaalal + või – suunas või vajudates + või – nupule, kaarti vastavalt suurendatakse või vähendatakse.

  Navigaator

Ülevaatekaart

 • Ülevaatekaart  Klikates sellele nupule kaardi alumisel paremal nurgal, saab näha ülevaatekaarti.

  Ülevaatekaardil kuvatakse punase ristkülikuga kaardi hetkeulatust Eesti ulatuses. Ristküliku nihutamisel kuvatakse kaart vastavalt ülevaatekaardil sooritatud toimingule.

  Ülevaatekaart

Koordinaatide kuvamine

 • Koordinaate kuvatakse jooksvalt vastavalt hiirekursori liigutamisele kaardi all inforibal kahes formaadis.

  Hiirekursori koordinaatid

Tabid

Tabidel ("Kihid", "Legend", "Otsing") klikates avatakse paremas paneelis vastavalt kihtide haldus, legendivaade või otsing.

 • Kihid

  Kihid

  Kaardikihid on organiseeritud gruppide ja alamgruppidena, kus saab gruppe järjest avades vaadata kõiki kaardikihte ning nende leppemärke. Iga kaardikihti/gruppi saab sisse/välja lülitada ning kaart kuvatakse dünaamiliselt vastavas konfiguratsioonis.

  Maa-ameti aluskaart WMS-teenusena sisaldab (vt täpsemalt www.maaamet.ee):

  • Katastrikaart – katastriüksuste piirid ja andmed
  • Põhikaart – värviline ja mustvalge põhikaardi rasterkaart
  • Ortofoto – värviline ortofoto
  Puu avamine/sulgemine
  • Ava kogu puu  Avab kõik kihtide grupid kihtide puus.

  • Sulge puu  Sulgeb kõik kihtide grupid kihtide puus peale avaliku kaardi esimese taseme.

  Kohtspikrid
  • Kohtspikrid ühele kihile  Kuvatakse kohtspikreid ainult ühele puus valitud sisselülitatud kihile.

  • Kohtspikrid kõigile aktiivsetele punktikihtidele  Kuvatakse kohtspikreid kõigile sisselülitatud punktikihtidele.

  • Kohtspikrid kuni 10 aktiivsele kihile  Kuvatakse kohtspikreid kuni kümnele sisselülitatud kihile. Kui sisse on lülitatud rohkem kihte, kuvatakse teadet:
   "Näidatakse esimese 10 kihi kohtspikreid. Muude kihtide kohtspikrite nägemiseks lülita mittevajalikud kihid välja."

  • Kõik kohtspikrid välja lülitatud  Kohtspikreid ei kuvata.

  • Kui vastavale kihile on kohtspikrid sisse lülitatud, kuvatakse hiirekursori kaardil kuvatava objekti kohale viimisel kohtspikrit objekti KKR koodiga.

   Kohtspikrid

 • Legend

  Legendi paneelis näidatakse tervikliku kujutisena kaardi leppemärgid.

 • Otsing

  Otsingu paneelis

  • saab otsida piirkonda või kohta maakonna või valla järgi;

   Asustusüksuste otsing

  • on võimalik tsentreerida kaart X ja Y koordinaatide järgi;

   L-Est koordinaatide otsing

  • on võimalik tsentreerida kaart geograafiliste koordinaatide järgi sekundi täpsusega;

   Geograafiliste koordinaatide otsing

  • saab otsida piirkonda või kohta kohanime alusel, mille tulemusi kuvatakse nimekirjana;

   Kohanime otsingu tulemuste nimekiri

   nimekirjas esitatud otsingutulemusel klikates markeeritakse ja suurendatakse leitud koht kaardil;

   Kohanime otsingu tulemus kaardil

  • saab otsida katastriüksusi tunnuse järgi, tunnus tuleb sisestada kujul NNNNN:NNN:NNNN;

   Katastriüksuse otsing

   katastriüksuse tunnuse järgi otsimisel lülitatakse automaatselt sisse Maa-ameti aluskaardi katastriüksuste piirjoonte (Katastriüksus) ja tunnuste (KÜ tunnus) kihid.