Keskkonnaregister

Uudised

10.04.2014

Teenuse katkestus 15.04.2014!15. ...

26.10.2012

Paiksed õhusaasteallikadKeskkonnaregistri avalikus teenuses on üleval uuendatud paiksete õhusaasteallikate andmed ja kaardiobjektid. ...

Kõik uudised >>

Otsing registriobjektide kaardilt

esilehe_kaartSaaremaaHiiumaaPärnumaalaanemaaviljandimaavalgamaavorumaapolvamaatartumaaruhnuraplamaajogevamaaida-virumaalaane-virumaajarvamaaharjumaa

Registriobjekti vaatamiseks

  • vali kaardilt maakond
  • või vali järgnevatest valikutest täpsem piirkond:
Katastriüksuse tunnus:
Asukoht:
Maakond:
Vald/linn:

Mis on Keskkonnaregister?

 


Keskkonnaregister on loodusvarade, looduspärandi, keskkonnaseisundi ja keskkonnategurite andmeid sisaldav riigi põhiregister.


Keskkonnaregistri eesmärk on koondada kogu keskkonnaandmestik ühte registrisse, seostades selle kaudu kõik keskkonnaandmed ajas ja ruumis ning anda neile õiguslik tähendus,  tagades sellega andmestiku usaldatavuse nii rahvusvahelisel kui siseriiklikul tasandil.


Keskkonnaregister on loodud Keskkonnaregistri seaduse alusel,  selle andmed on kontrollitud, korrastatud, tasuta kättesaadavad ja kõigile avalikud, va üksikud erandid. Registrisse kandmata andmeid ei tohi kasutada keskkonnalubade andmisel ega riikidevahelises keskkonnateabevahetuses, andmed võetakse aluseks ka planeeringute ja arengukavade koostamisel. Registriandmed on seotud objekti asukohaga kaardil.


Registri veebirakendust täiendatakse pidevalt uute andmetega. Registri vastutav töötleja on Keskkonnaministeerium, volitatud töötleja Keskkonnaagentuur, maardlate nimistu osas on volitatud töötlejaks Maa-amet.


Registri tulevikuvisioon näeb ette täielikult internetipõhist andmete kogumist-väljastamist, info liikumist registrisse sidussüsteemide kaudu (Eesti Looduse Infosüsteem, Keskkonnalubade Infosüsteem jne) ning samuti registri ruumiandmete liitmist Euroopa vastavate infrastruktuuridega.


 


Kasutajaks registreerumine


 


Ametnikele ettenähtud laiendatud õigustega kasutajakonto saamiseks keskkonnaregistris saata sellekohane sooviavaldus e-posti aadressile marilis.saul@envir.ee. Sooviavalduses peab ära märkima: ees- ja perekonnanimi, isikukood, ettevõtte nimi ja äriregistrikood. Taotlusele vastatakse 5 tööpäeva jooksul.


 


Lisainfo ja õigusaktid:


 


Marilis Saul
Analüütik
+372 6 737 591


marilis.saul@envir.ee


 


Keskkonnaregistri seadus

Loe edasi

Kivid