Pärnu lahe hoiuala

Objekti nimetus:
Pärnu lahe hoiuala
Maismaa pindala, ha:
454,4 ha
Tüüp:
hoiuala
Veeosa pindala, ha:
101 150,8 ha
Registrikood:
KLO2000286
Pindala kokku:
101 605,2 ha
Valitseja(d):
Keskkonnaameti Lääne regioon
Kaitse staatus:
kaitsealune
Asukoht:
Pärnumaa, Kihnu vald, Sääre küla;Pärnumaa, Pärnu linn, Manija küla;Pärnumaa, Lääneranna vald, Matsi küla;Pärnumaa, Pärnu linn, Papsaare küla;Pärnumaa, Lääneranna vald, Saulepi küla;Pärnumaa, Lääneranna vald, Raespa küla;Pärnumaa, Pärnu linn, Lindi küla;Pärnumaa, Pärnu linn, Põldeotsa küla;Pärnumaa, Pärnu linn, Saulepa küla;Pärnumaa, Pärnu linn, Valgeranna küla;Pärnumaa, Pärnu linn, Marksa küla;Pärnumaa, Häädemeeste vald, Tahkuranna küla;Pärnumaa, Pärnu linn, Seliste küla;Pärnumaa, Häädemeeste vald, Võiste alevik;Pärnumaa, Lääneranna vald, Vaiste küla;Pärnumaa, Pärnu linn, Värati küla;Pärnumaa, Häädemeeste vald, Uulu küla;Pärnumaa, Kihnu vald, Lemsi küla;Pärnumaa, Pärnu linn, Lao küla;Pärnumaa, Pärnu linn, Liu küla;Pärnumaa, Kihnu vald, Linaküla küla;Pärnumaa, Pärnu linn, Tõlli küla;Pärnumaa, Pärnu linn, Kastna küla;Pärnumaa, Pärnu linn, Pärnu linn;Pärnumaa, Kihnu vald, Rootsiküla küla;Pärnumaa, Häädemeeste vald, Metsaküla küla;Pärnumaa, Pärnu linn, Ranniku küla;Pärnumaa, Pärnu linn, Kabriste küla;Pärnumaa, Lääneranna vald, Saare küla;Pärnumaa, Pärnu linn, Peerni küla;Pärnumaa, Pärnu linn, Kavaru küla

Maamaks

On maamaksusoodustus:
Jah
Maamaksu määr:
50%

Lisainfo

Kirjeldus:
’Kaitse eesmärk:
Pärnu lahe hoiuala kaitse-eesmärk on nõukogu direktiivi 79/409/EMÜ I lisas nimetatud liikide ja I lisas nimetamata rändlinnuliikide elupaikade kaitse. Liigid, kelle elupaika kaitstakse, on: tuttpütt (Podiceps cristatus), kormoran (Phalacrocorax carbo), väikeluik (Cygnus columbianus bewickii), laululuik (Cygnus cygnus), kühmnokk-luik (Gygnus olor), rabahani (Anser fabalis), suur-laukhani (Anser albifrons), hallhani (Anser anser), valgepõsk-lagle (Branta leucopsis), ristpart (Tadorna tadorna), viupart (Anas penelope), rääkspart (Anas strepera), piilpart (Anas crecca), sinikael-part (Anas plathyrhynchos), soopart (Anas acuta), rägapart (Anas querquedula), luitsnokk-part (Anas clypeata), tuttvart (Aythya fuligula), merivart (Aythya marila), hahk (Somateria mollissima), aul (Clangula hyemalis), mustvaeras (Melanitta nigra), tõmmuvaeras (Melanitta fusca), sõtkas (Bucephala clangula), rohukoskel (Mergus serrator), jääkoskel (Mergus merganser), väikekoskel (Mergus albellus), merikotkas (Haliaeetus albicilla), roo-loorkull (Circus aeruginosus), täpikhuik (Porzana porzana), rukkirääk (Crex crex), liivatüll (Charadrius hiaticula), kiivitaja (Vanellus vanellus), niidurüdi (Calidris alpina schinzii), tutkas (Philomchus pugnax), mustsaba-vigle (Limosa limosa), vöötsaba-vigle (Limosa lapponica), tumetilder (Tringa erythropus), punajalg-tilder (Tringa totanus), mudatilder (Tringa glareola), kivirullija (Arenaria interpres), naerukajakas (Larus ridibundus), kalakajakas (Larus canus), tõmmukajakas (Larus fuscus), jõgitiir (Sterna hirundo), randtiir (Sterna paradisaea), väiketiir (Sterna albifrons), rästas-roolind (Acrocephalus arundinaceus) ja punaselg-õgija (Lanius collurio).

Keskpunkti koordinaadid

Keskpunkti koordinaadid:
Ristkoordinaat Kraad, minut, sekund
X 6454102 58°13'39" N
Y 508050 24°8'13" E

Kandeotsused

Esmane kanne:
18.05.2007
Viimane kanne:
15.07.2016, Kaire Sirel
Esmase kande alusdokument:

Objekti link:
http://register.keskkonnainfo.ee/envreg/main?reg_kood=KLO2000286&mount=view

Tagasi | Esilehele | Üles