Kaisma hoiuala

Objekti nimetus:
Kaisma hoiuala
Maismaa pindala, ha:
2 433,6 ha
Tüüp:
hoiuala
Veeosa pindala, ha:
147,7 ha
Registrikood:
KLO2000245
Pindala kokku:
2 581,3 ha
Valitseja(d):
Keskkonnaameti Lääne regioon
Kaitse staatus:
kaitsealune
Asukoht:
Pärnumaa, Põhja-Pärnumaa vald, Kergu küla;Raplamaa, Märjamaa vald, Nurme küla;Pärnumaa, Põhja-Pärnumaa vald, Metsavere küla;Pärnumaa, Põhja-Pärnumaa vald, Kaisma küla;Pärnumaa, Põhja-Pärnumaa vald, Pööravere küla;Pärnumaa, Põhja-Pärnumaa vald, Rahkama küla;Pärnumaa, Põhja-Pärnumaa vald, Kõnnu küla;Pärnumaa, Põhja-Pärnumaa vald, Lehu küla;Raplamaa, Märjamaa vald, Ojaäärse küla

Maamaks

On maamaksusoodustus:
Jah
Maamaksu määr:
50%

Lisainfo

Kirjeldus:
’Kaitse eesmärk:
Kaisma hoiuala kaitse-eesmärk on nõukogu direktiivi 92/43/EMÜ I lisas nimetatud elupaigatüüpide - vähe- kuni kesktoiteliste kalgiveeliste järvede (3140), rabade (7110*), siirde- ja õõtsiksoode (7140), liigirikaste madalsoode (7230), vanade loodusmetsade (9010*), vanade laialehiste metsade (9020*), siirdesoo- ja rabametsade (91D0*) ning II lisas nimetatud liikide - vingerja (Misgurnus fossilis), kauni kuldkinga (Cypripedium calceolus) ja eesti soojumika (Saussurea alpina ssp. esthonica) elupaikade kaitse, samuti nõukogu direktiivi 79/409/EMÜ I lisas nimetatud liikide ja I lisas nimetamata rändlinnuliikide elupaikade kaitse. Liigid, kelle elupaiku kaitstakse, on: must-toonekurg (Ciconia nigra), laululuik (Cygnus cygnus), herilaseviu (Pernis apivorus), roo-loorkull (Circus aeruginosus), välja-loorkull (Circus cyaneus), soo-loorkull (Circus pygargus), kaljukotkas (Aquila chrysaetos), laanepüü (Bonasa bonasia), teder (Tetrao tetrix), metsis (Tetrao urogallus), sookurg (Grus grus), rüüt (Pluvialis apricaria), mustviires (Chlidonias niger), kassikakk (Bubo bubo), händkakk (Strix uralensis), musträhn (Dryocopus martius) ja öösorr (Caprimulgus europaeus).

Keskpunkti koordinaadid

Keskpunkti koordinaadid:
Ristkoordinaat Kraad, minut, sekund
X 6506014 58°41'31" N
Y 540338 24°41'44" E

Kandeotsused

Esmane kanne:
18.05.2007
Viimane kanne:
13.02.2014, Piret Gorban
Esmase kande alusdokument:

Objekti link:
http://register.keskkonnainfo.ee/envreg/main?reg_kood=KLO2000245&mount=view

Tagasi | Esilehele | Üles