Laidunina hoiuala

Objekti nimetus:
Laidunina hoiuala
Maismaa pindala, ha:
95,0 ha
Tüüp:
hoiuala
Veeosa pindala, ha:
0,0 ha
Registrikood:
KLO2000215
Pindala kokku:
95,0 ha
Valitseja(d):
Keskkonnaameti Lääne regioon
Kaitse staatus:
kaitsealune
Asukoht:
Saaremaa, Saaremaa vald, Imara küla;Saaremaa, Saaremaa vald, Läätsa küla

Maamaks

On maamaksusoodustus:
Jah
Maamaksu määr:
50%

Lisainfo

Kirjeldus:
’Kaitse eesmärk:
Laidunina hoiuala kaitse-eesmärk on nõukogu direktiivi 92/43/EMÜ I lisas nimetatud elupaigatüüpide - rannaniitude (1630*), lubjarikkal mullal kuivade niitude (6210*, orhideede oluliste kasvualade), lubjavaesel mullal liigirikaste niitude (6270*), loode (alvarite) (6280*), sinihelmikakoosluste (6410), liigirikaste madalsoode (7230) ja puiskarjamaade (9070) kaitse.

Keskpunkti koordinaadid

Keskpunkti koordinaadid:
Ristkoordinaat Kraad, minut, sekund
X 6445021 58°8'3" N
Y 397214 22°15'18" E

Kandeotsused

Esmane kanne:
27.07.2006
Viimane kanne:
09.10.2014, Kairi Villak
Esmase kande alusdokument:

Objekti link:
http://register.keskkonnainfo.ee/envreg/main?reg_kood=KLO2000215&mount=view

Tagasi | Esilehele | Üles