Tamula järve hoiuala

Objekti nimetus:
Tamula järve hoiuala
Maismaa pindala, ha:
1,4 ha
Tüüp:
hoiuala
Veeosa pindala, ha:
209,5 ha
Registrikood:
KLO2000080
Pindala kokku:
210,9 ha
Valitseja(d):
Keskkonnaameti Lõuna regioon
Kaitse staatus:
kaitsealune
Asukoht:
Võrumaa, Võru vald, Võlsi küla;Võrumaa, Võru linn;Võrumaa, Võru vald, Roosisaare küla

Maamaks

On maamaksusoodustus:
Jah
Maamaksu määr:
50%

Lisainfo

Kirjeldus:
’Kaitse eesmärk:
Tamula järve hoiuala kaitse-eesmärk on EÜ nõukogu direktiivi 92/43/EMÜ I lisas nimetatud elupaigatüübi - looduslikult rohketoiteliste järvede (3150) ning II lisas nimetatud liikide - hariliku hingi ( Cobitis taenia) ja hariliku vingerja (Misgurnus fossilis) elupaikade kaitse.

Keskpunkti koordinaadid

Keskpunkti koordinaadid:
Ristkoordinaat Kraad, minut, sekund
X 6414825 57°50'22" N
Y 677240 26°59'5" E

Kandeotsused

Esmane kanne:
08.09.2005
Viimane kanne:
13.02.2014, Piret Gorban
Esmase kande alusdokument:

Objekti link:
http://register.keskkonnainfo.ee/envreg/main?reg_kood=KLO2000080&mount=view

Tagasi | Esilehele | Üles