Soontaga looduskaitseala

Objekti nimetus:
Soontaga looduskaitseala
Maismaa pindala, ha:
1 222,6 ha
Tüüp:
kaitseala - looduskaitseala
Veeosa pindala, ha:
2,7 ha
Registrikood:
KLO1000264
Pindala kokku:
1 225,3 ha
Valitseja(d):
Keskkonnaameti Lõuna regioon
Kaitse staatus:
kaitsealune
Asukoht:
Valgamaa, Tõrva vald, Soontaga küla;Valgamaa, Tõrva vald, Jõgeveste küla;Tartumaa, Elva vald, Purtsi küla;Valgamaa, Tõrva vald, Liva küla

Maamaks

On maamaksusoodustus:
Jah
Maamaksu määr:

Lisainfo

Kirjeldus:
’Kaitse eesmärk:
Soontaga looduskaitseala võetakse kaitse alla:
1) nõukogu direktiivi 92/43/EMÜ looduslike elupaikade ning loodusliku loomastiku ja taimestiku kaitse kohta I lisas nimetatud elupaigatüüpide - lamminiitude (6450), vanade loodusmetsade (9010*), rohunditerikaste kuusikute (9050), soostuvate ja soo-lehtmetsade (9080*) ning siirdesoo- ja rabametsade (91D0*) kaitseks;
2) nõukogu direktiivi 79/409/EMÜ loodusliku linnustiku kaitse kohta I lisas nimetatud liikide, kes on ühtlasi I ja II kategooria kaitsealused liigid, kaitseks;
3) alale tüüpilise II kategooria kaitsealuse taimeliigi - palu-karukella (Pulsatilla patens) kaitseks;
4) hariliku männi genofondi säilitamiseks.

Keskpunkti koordinaadid

Keskpunkti koordinaadid:
Ristkoordinaat Kraad, minut, sekund
X 6433823 58°1'42" N
Y 623215 26°5'8" E

Kandeotsused

Esmane kanne:
27.07.2006
Viimane kanne:
13.02.2014, Piret Gorban
Esmase kande alusdokument:

Vööndid

Vööndi nimetus Pindala Tüüp Vööndi kategooria Asukoht kaardil
Soontaga LKA, Kuuse skv. 42,7 sihtkaitsevöönd Ib - Kõnnumaa
Soontaga LKA, Niguri skv. 586,2 sihtkaitsevöönd IV - Elupaiga- või liigikaitseala
Soontaga LKA, Sauniku skv. 54,2 sihtkaitsevöönd Ib - Kõnnumaa
Soontaga LKA, Soontaga pv. 173,1 piiranguvöönd V - Maastikukaitseala
Soontaga LKA, Soontaga skv. 368,9 sihtkaitsevöönd IV - Elupaiga- või liigikaitseala

Näita lehekülgede kaupa

Kokku 5 kirjet 1 leheküljel

Objekti link:
http://register.keskkonnainfo.ee/envreg/main?reg_kood=KLO1000264&mount=view

Tagasi | Esilehele | Üles