Kõrgessaare-Mudaste hoiuala

Objekti nimetus:
Kõrgessaare-Mudaste hoiuala
Maismaa pindala, ha:
1 009,9 ha
Tüüp:
hoiuala
Veeosa pindala, ha:
1 860,8 ha
Registrikood:
KLO2000163
Pindala kokku:
2 870,7 ha
Valitseja(d):
Keskkonnaameti Lääne regioon
Kaitse staatus:
kaitsealune
Asukoht:
Hiiumaa, Hiiumaa vald, Pihla küla;Hiiumaa, Hiiumaa vald, Mangu küla;Hiiumaa, Hiiumaa vald, Rootsi küla;Hiiumaa, Hiiumaa vald, Kõrgessaare alevik;Hiiumaa, Hiiumaa vald, Mudaste küla;Hiiumaa, Hiiumaa vald, Ogandi küla;Hiiumaa, Hiiumaa vald, Sigala küla;Hiiumaa, Hiiumaa vald, Reigi küla

Maamaks

On maamaksusoodustus:
Jah
Maamaksu määr:
50%

Lisainfo

Kirjeldus:
’Kaitse eesmärk:
Kõrgessaare-Mudaste hoiuala kaitse-eesmärk on EÜ nõukogu direktiivi 92/43/EMÜ I lisas nimetatud elupaigatüüpide - rannikulõugaste (1150*), laiade madalate lahtede (1160), väikesaarte ning laidude (1620), rannaniitude (1630*), kadastike (5130), alvarite (6280*), niiskuslembeste kõrgrohustute (6430), nõrglubja-allikate (7220*) ja liigirikaste madalsoode (7230) kaitse ning EÜ nõukogu direktiivi 79/409/EMÜ loodusliku linnustiku kaitse kohta I lisas nimetatud linnuliikide ja I lisas nimetamata, kaitset vajavate rändlinnuliikide elupaikade kaitse. Liigid, kelle elupaiku kaitstakse, on: soopart e pahlsaba-part (Anas acuta), viupart (Anas penelope), sinikael-part (Anas platyrhynchus), valgepõsk-lagle ( Branta leucopsis), sõtkas (Bucephala clangula), liivatüll (Charadrius hiaticula), lauk (Fulica atra), kalakajakas (Larus canus), sarvikpütt (Podiceps auritus ), hahk (Somateria molissima), jõgitiir (Sterna hirundo), punajalg-tilder (Tringa totanus), kiivitaja (Vanellus vanellus ), hüüp (Botaurus stellaris), rääkspart (Anas strepera) ja tõmmuvaeras (Melanitta fusca).

Keskpunkti koordinaadid

Keskpunkti koordinaadid:
Ristkoordinaat Kraad, minut, sekund
X 6541884 59°0'26" N
Y 413966 22°30'9" E

Kandeotsused

Esmane kanne:
08.09.2005
Viimane kanne:
13.02.2014, Piret Gorban
Esmase kande alusdokument:

Objekti link:
http://register.keskkonnainfo.ee/envreg/main?reg_kood=KLO2000163&mount=view

Tagasi | Esilehele | Üles