Liigalaskma-Orinõmme hoiuala

Objekti nimetus:
Liigalaskma-Orinõmme hoiuala
Maismaa pindala, ha:
336,2 ha
Tüüp:
hoiuala
Veeosa pindala, ha:
0,0 ha
Registrikood:
KLO2000320
Pindala kokku:
336,2 ha
Valitseja(d):
Keskkonnaameti Lääne regioon
Kaitse staatus:
kaitsealune
Asukoht:
Saaremaa, Saaremaa vald, Maasi küla;Saaremaa, Saaremaa vald, Väike-Rahula küla;Saaremaa, Saaremaa vald, Suur-Rahula küla;Saaremaa, Saaremaa vald, Orinõmme küla;Saaremaa, Saaremaa vald, Mäeküla küla;Saaremaa, Saaremaa vald, Liigalaskma küla

Maamaks

On maamaksusoodustus:
Jah
Maamaksu määr:
50%

Lisainfo

Kirjeldus:
’Kaitse eesmärk:
Liigalaskma-Orinõmme hoiuala kaitse-eesmärk on nõukogu direktiivi 92/43/EMÜ I lisas nimetatud elupaigatüüpide - lubjarikkal mullal kuivade niitude (6210*), loodude (6280*), sinihelmikaniitude (6410), puisniitude (6530*), vanade laialehiste metsade (9020*), puiskarjamaade (9070), soostuvate ja soo-lehtmetsade (9080*) ning II lisas nimetatud liigi - kauni kuldkinga (Cypripedium calceolus) elupaiga kaitse.

Keskpunkti koordinaadid

Keskpunkti koordinaadid:
Ristkoordinaat Kraad, minut, sekund
X 6491880 58°33'47" N
Y 442113 23°0'19" E

Kandeotsused

Esmane kanne:
18.05.2007
Viimane kanne:
13.02.2014, Piret Gorban
Esmase kande alusdokument:

Objekti link:
http://register.keskkonnainfo.ee/envreg/main?reg_kood=KLO2000320&mount=view

Tagasi | Esilehele | Üles