Saarjõe maastikukaitseala

Objekti nimetus:
Saarjõe maastikukaitseala
Maismaa pindala, ha:
1 751,6 ha
Tüüp:
kaitseala - maastikukaitseala
Veeosa pindala, ha:
7,3 ha
Registrikood:
KLO1000254
Pindala kokku:
1 758,9 ha
Valitseja(d):
Keskkonnaameti Lääne regioon,Keskkonnaameti Lõuna regioon,Keskkonnaameti Põhja regioon
Kaitse staatus:
kaitsealune
Asukoht:
Pärnumaa, Põhja-Pärnumaa vald, Kaansoo küla;Pärnumaa, Põhja-Pärnumaa vald, Tagassaare küla;Järvamaa, Türi vald, Rassi küla;Viljandimaa, Põhja-Sakala vald, Kootsi küla

Maamaks

On maamaksusoodustus:
Jah
Maamaksu määr:

Lisainfo

Kirjeldus:
’Kaitse eesmärk:
Saarjõe maastikukaitseala võetakse kaitse alla:
1) nõukogu direktiivi 92/43/EMÜ looduslike elupaikade ning loodusliku loomastiku ja taimestiku kaitse kohta I lisas nimetatud elupaigatüüpide - jõgede ja ojade (3260), sinihelmika koosluste (6410), lamminiitude (6450), allikate ja allikasoode (7160), vanade loodusmetsade (9010*), vanade laialehiste metsade (9020*), rohunditerikaste kuusikute (9050), soostuvate ja soo-lehtmetsade (9080*) ning siirdesoo- ja rabametsade (91D0*) kaitseks;
2) nõukogu direktiivi 92/43/EMÜ II lisas nimetatud kahe liigi, kes on ühtlasi II kategooria kaitsealused liigid, ning II lisas nimetatud võldase (Cottus gobio), kes on ühtlasi III kategooria kaitsealune liik, kaitseks;
3) nõukogu direktiivi 79/409/EMÜ loodusliku linnustiku kaitse kohta I lisas nimetatud liigi, kes on ühtlasi I kategooria kaitsealune liik, ja I lisas nimetatud liigi, kes on ühtlasi II kategooria kaitsealune liik, elupaikade kaitseks.

Keskpunkti koordinaadid

Keskpunkti koordinaadid:
Ristkoordinaat Kraad, minut, sekund
X 6497927 58°36'52" N
Y 575695 25°18'9" E

Kandeotsused

Esmane kanne:
17.08.2006
Viimane kanne:
13.02.2014, Piret Gorban
Esmase kande alusdokument:

Vööndid

Vööndi nimetus Pindala Tüüp Vööndi kategooria Asukoht kaardil
Saarjõe MKA, Karulaane skv. 72,8 sihtkaitsevöönd IV - Elupaiga- või liigikaitseala
Saarjõe MKA, Pärassaare-Nõmmitsa pv. 259,8 piiranguvöönd V - Maastikukaitseala
Saarjõe MKA, Pärassaare-Nõmmitsa skv. 224 sihtkaitsevöönd IV - Elupaiga- või liigikaitseala
Saarjõe MKA, Saarjõe pv. 348,4 piiranguvöönd V - Maastikukaitseala
Saarjõe MKA, Tagametsa skv. 644,7 sihtkaitsevöönd IV - Elupaiga- või liigikaitseala
Saarjõe MKA, Tõrvaaugu pv. 128,3 piiranguvöönd V - Maastikukaitseala
Saarjõe MKA, Vanapagana skv. 81 sihtkaitsevöönd IV - Elupaiga- või liigikaitseala

Näita lehekülgede kaupa

Kokku 7 kirjet 1 leheküljel

Objekti link:
http://register.keskkonnainfo.ee/envreg/main?reg_kood=KLO1000254&mount=view

Tagasi | Esilehele | Üles