Veski looduskaitseala

Objekti nimetus:
Veski looduskaitseala
Maismaa pindala, ha:
61,8 ha
Tüüp:
kaitseala - looduskaitseala
Veeosa pindala, ha:
0,0 ha
Registrikood:
KLO1000440
Pindala kokku:
61,8 ha
Valitseja(d):
Keskkonnaameti Lõuna regioon
Kaitse staatus:
kaitsealune
Asukoht:
Põlvamaa, Kanepi vald, Veski küla;Põlvamaa, Kanepi vald, Prangli küla

Maamaks

On maamaksusoodustus:
Jah
Maamaksu määr:

Lisainfo

Kirjeldus:
’Kaitse eesmärk:
Veski looduskaitseala (edaspidi kaitseala) kaitse-eesmärk on: 1) kaitsta, säilitada ja taastada elupaigatüüpe, mida nõukogu direktiiv 92/43/EMÜ looduslike elupaikade ning loodusliku loomastiku ja taimestiku kaitse kohta (EÜT L 206, 22.07.1992, lk 7−50) nimetab I lisas. Need on siirde- ja õõtsiksood (7140)3, vanad loodusmetsad (9010*), soostuvad ja soo-lehtmetsad (9080*) ning rohunditerikkad kuusikud (9050);2) kaitsta I kaitsekategooria liigi, keda Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2009/147/EÜ loodusliku linnustiku kaitse kohta (ELT L 20, 26.01.2010, lk 7-25) nimetab I lisas, elupaika.

’Kirjeldus:
Veski looduskaitseala asub Põlvamaal Kõlleste vallas. Ala võeti kaitse alla 2001. aastal I kategooria kaitsealuse liigi (must-toonekure) püsielupaiga kaitseks. Kaitsealal kasvav mets on ürgmetsailmeline. Must-toonekurg on alal pesitsenud 1980. aastast alates. Piirkond on sobiv must-toonekurele pesitsemiseks ja toitumiseks. Kaitsekorda uuendati 2016. aastal. Kaitseala pindala on 61,8 ha.

Keskpunkti koordinaadid

Keskpunkti koordinaadid:
Ristkoordinaat Kraad, minut, sekund
X 6446081 58°7'30" N
Y 664173 26°47'12" E

Kandeotsused

Esmane kanne:
27.11.2001
Viimane kanne:
26.08.2016, Reigo Roasto
Esmase kande alusdokument:

Vööndid

Vööndi nimetus Pindala Tüüp Vööndi kategooria Asukoht kaardil
Veski LKA, Veski skv. 61,8 sihtkaitsevöönd Ib - Kõnnumaa

Näita lehekülgede kaupa

Kokku 1 kirjet 1 leheküljel

Objekti link:
http://register.keskkonnainfo.ee/envreg/main?reg_kood=KLO1000440&mount=view

Tagasi | Esilehele | Üles