Jalgsema hoiuala

Objekti nimetus:
Jalgsema hoiuala
Maismaa pindala, ha:
41,1 ha
Tüüp:
hoiuala
Veeosa pindala, ha:
0,2 ha
Registrikood:
KLO2000118
Pindala kokku:
41,3 ha
Valitseja(d):
Keskkonnaameti Põhja regioon
Kaitse staatus:
kaitsealune
Asukoht:
Järvamaa, Järva vald, Jalgsema küla

Maamaks

On maamaksusoodustus:
Jah
Maamaksu määr:
50%

Lisainfo

Kirjeldus:
’Kaitse eesmärk:
Jalgsema hoiuala kaitse-eesmärk on nõukogu direktiivi 92/43/EMÜ looduslike elupaikade ning loodusliku loomastiku ja taimestiku kaitse kohta (EÜT L 206, 22.07.1992, lk 7-50) I lisas nimetatud elupaigatüüpide - karstijärvede ja -järvikute (3180*), niiskuslembeste kõrgrohustute (6430), lubjarikkal mullal kuivade niitude (6210*, oluliste orhideede kasvualade), aas-rebasesaba ja ürt-punanupuga niitude (6510) ja puiskarjamaade (9070) ning II lisas nimetatud liigi harivesiliku (Triturus cristatus) elupaiga kaitse.

Keskpunkti koordinaadid

Keskpunkti koordinaadid:
Ristkoordinaat Kraad, minut, sekund
X 6551003 59°5'1" N
Y 609033 25°54'7" E

Kandeotsused

Esmane kanne:
08.09.2005
Viimane kanne:
19.10.2018, Kaire Sirel
Esmase kande alusdokument:

Objekti link:
http://register.keskkonnainfo.ee/envreg/main?reg_kood=KLO2000118&mount=view

Tagasi | Esilehele | Üles