Lauaru looduskaitseala

Objekti nimetus:
Lauaru looduskaitseala
Maismaa pindala, ha:
87,8 ha
Tüüp:
kaitseala - looduskaitseala
Veeosa pindala, ha:
Registrikood:
KLO1000629
Pindala kokku:
87,8 ha
Valitseja(d):
Keskkonnaameti Lääne regioon
Kaitse staatus:
kaitsealune
Asukoht:
Pärnumaa, Lääneranna vald, Võitra küla;Pärnumaa, Lääneranna vald, Piisu küla

Maamaks

On maamaksusoodustus:
Jah
Maamaksu määr:

Lisainfo

Kirjeldus:
’Kaitse eesmärk:
Lauaru looduskaitseala kaitse-eesmärk on kaitsta ja säilitada:
1) liigirikast tammikut ja metsakooslusi;
2) elupaigatüüpe, mida nõukogu direktiiv 92/43/EMÜ looduslike elupaikade ning loodusliku loomastiku ja taimestiku kaitse kohta (EÜT L 206, 22.07.1992, lk 7–50) nimetab I lisas. Need on puisniidud (6530*), vanad loodusmetsad (9010*), vanad laialehised metsad (9020*) ja rohunditerikkad kuusikud (9050);
3) kaitsealuseid linnuliike händkakku (Strix uralensis) ja hiireviud (Buteo buteo) ning nende elupaiku;
4) kaitsealust taimeliiki suurt käopõlle (Listera ovata) ja selle elupaika.

Keskpunkti koordinaadid

Keskpunkti koordinaadid:
Ristkoordinaat Kraad, minut, sekund
X 6494904 58°35'38" N
Y 507032 24°7'15" E

Kandeotsused

Esmane kanne:
24.04.2014
Viimane kanne:
27.02.2015, Nele Jõessar
Esmase kande alusdokument:

Vööndid

Vööndi nimetus Pindala Tüüp Vööndi kategooria Asukoht kaardil
Lauaru LKA, Piisu skv. 87,8 sihtkaitsevöönd V - Maastikukaitseala

Näita lehekülgede kaupa

Kokku 1 kirjet 1 leheküljel

Objekti link:
http://register.keskkonnainfo.ee/envreg/main?reg_kood=KLO1000629&mount=view

Tagasi | Esilehele | Üles