Mäe hoiuala

Objekti nimetus:
Mäe hoiuala
Maismaa pindala, ha:
42,0 ha
Tüüp:
hoiuala
Veeosa pindala, ha:
0,0 ha
Registrikood:
KLO2000217
Pindala kokku:
42,0 ha
Valitseja(d):
Keskkonnaameti Lääne regioon
Kaitse staatus:
kaitsealune
Asukoht:
Saaremaa, Saaremaa vald, Turja küla

Maamaks

On maamaksusoodustus:
Jah
Maamaksu määr:
50%

Lisainfo

Kirjeldus:
’Kaitse eesmärk:
Mäe hoiuala kaitse-eesmärk on nõukogu direktiivi 92/43/EMÜ I lisas nimetatud elupaigatüüpide - rannaniitude (1630*), puisniitude (6530*), lääne-mõõkrohuga lubjarikaste madalsoode (7210*) ja puiskarjamaade (9070) kaitse.

Keskpunkti koordinaadid

Keskpunkti koordinaadid:
Ristkoordinaat Kraad, minut, sekund
X 6466394 58°20'1" N
Y 438146 22°56'38" E

Kandeotsused

Esmane kanne:
27.07.2006
Viimane kanne:
06.03.2014, Piret Gorban
Esmase kande alusdokument:

Objekti link:
http://register.keskkonnainfo.ee/envreg/main?reg_kood=KLO2000217&mount=view

Tagasi | Esilehele | Üles