Seljamäe hoiuala

Objekti nimetus:
Seljamäe hoiuala
Maismaa pindala, ha:
204,9 ha
Tüüp:
hoiuala
Veeosa pindala, ha:
2,3 ha
Registrikood:
KLO2000035
Pindala kokku:
207,2 ha
Valitseja(d):
Keskkonnaameti Põhja regioon
Kaitse staatus:
kaitsealune
Asukoht:
Lääne-Virumaa, Väike-Maarja vald, Koluvere küla;Lääne-Virumaa, Väike-Maarja vald, Edru küla;Lääne-Virumaa, Väike-Maarja vald, Piibe küla

Maamaks

On maamaksusoodustus:
Jah
Maamaksu määr:
50%

Lisainfo

Kirjeldus:
’Kaitse eesmärk:
Seljamäe hoiuala kaitse-eesmärk on EÜ nõukogu direktiivi 92/43/EMÜ I lisas nimetatud elupaigatüüpide - huumustoiteliste järvede ja järvikute (3160), aas-rebasesaba ja ürt-punanupuga niitude (6510), vanade loodusmetsade (9010*), vanade laialehiste metsade (9020*), rohunditerikaste kuusikute (9050), ooside ja moreenkuhjatiste okasmetsade (sürjametsad) (9060) ning soostuvate ja soo-lehtmetsade (9080) kaitse.

Keskpunkti koordinaadid

Keskpunkti koordinaadid:
Ristkoordinaat Kraad, minut, sekund
X 6534967 58°56'4" N
Y 628552 26°13'58" E

Kandeotsused

Esmane kanne:
15.09.2005
Viimane kanne:
13.02.2014, Piret Gorban
Esmase kande alusdokument:

Objekti link:
http://register.keskkonnainfo.ee/envreg/main?reg_kood=KLO2000035&mount=view

Tagasi | Esilehele | Üles