Kastna maastikukaitseala

Objekti nimetus:
Kastna maastikukaitseala
Maismaa pindala, ha:
122,4 ha
Tüüp:
kaitseala - maastikukaitseala
Veeosa pindala, ha:
0,9 ha
Registrikood:
KLO1000572
Pindala kokku:
123,3 ha
Valitseja(d):
Keskkonnaameti Lääne regioon
Kaitse staatus:
kaitsealune
Asukoht:
Pärnumaa, Pärnu linn, Kastna küla;Pärnumaa, Pärnu linn, Ranniku küla

Maamaks

On maamaksusoodustus:
Jah
Maamaksu määr:

Lisainfo

Kirjeldus:
’Kaitse eesmärk:
Kastna maastikukaitseala võetakse kaitse alla, et kaitsta:
1) Lääne-Eestile tüüpilisi rannikukooslusi ning kaitsealuseid liike;
2) elupaigatüüpe, mida nõukogu direktiiv 92/43/EMÜ looduslike elupaikade ning loodusliku loomastiku ja taimestiku kaitse kohta nimetab I lisas - üheaastase taimestikuga esmaseid rannavalle (1210), püsi-rohttaimestikuga kivirandu (1220), rannaniite (1630*), kadastikke (5130), põhjamaiseid loodusid (6280*) - ning II lisas nimetatud emaputke (Angelica palustris) elupaika. Emaputk on ühtlasi III kategooria kaitsealune liik;
3) liike, keda nõukogu direktiiv 79/409/EMÜ loodusliku linnustiku kaitse kohta nimetab I lisas ning kes on ühtlasi III kaitsekategooria liigid nagu roo-loorkull (Circus aeruginosus) ja punaselg-õgija (Lanius collurio);
4) liiki, keda nõukogu direktiiv 79/409/EMÜ loodusliku linnustiku kaitse kohta nimetab II lisas. See liik on kiivitaja (Vanellus vanellus);
5) III kaitsekategooria liiki nagu liivatüll (Charadrius hiaticula).

Keskpunkti koordinaadid

Keskpunkti koordinaadid:
Ristkoordinaat Kraad, minut, sekund
X 6464748 58°19'23" N
Y 494447 23°54'18" E

Kandeotsused

Esmane kanne:
30.03.2007
Viimane kanne:
06.03.2014, Piret Gorban
Esmase kande alusdokument:

Vööndid

Vööndi nimetus Pindala Tüüp Vööndi kategooria Asukoht kaardil
Kastna MKA, Kastna pv. 86,9 piiranguvöönd V - Maastikukaitseala
Kastna MKA, Ranniku skv. 24,5 sihtkaitsevöönd IV - Elupaiga- või liigikaitseala
Kastna MKA, Sepama skv. 11,9 sihtkaitsevöönd IV - Elupaiga- või liigikaitseala

Näita lehekülgede kaupa

Kokku 3 kirjet 1 leheküljel

Objekti link:
http://register.keskkonnainfo.ee/envreg/main?reg_kood=KLO1000572&mount=view

Tagasi | Esilehele | Üles