Lähkma looduskaitseala

Objekti nimetus:
Lähkma looduskaitseala
Maismaa pindala, ha:
102,8 ha
Tüüp:
kaitseala - looduskaitseala
Veeosa pindala, ha:
0,6 ha
Registrikood:
KLO1000581
Pindala kokku:
103,4 ha
Valitseja(d):
Keskkonnaameti Lääne regioon
Kaitse staatus:
kaitsealune
Asukoht:
Pärnumaa, Saarde vald, Saunametsa küla;Pärnumaa, Saarde vald, Kikepera küla

Maamaks

On maamaksusoodustus:
Jah
Maamaksu määr:

Lisainfo

Kirjeldus:
’Kaitse eesmärk:
Lähkma looduskaitseala võetakse kaitse alla, et kaitsta:
1) liiki, keda nõukogu direktiiv 79/409/EMÜ loodusliku linnustiku kaitse kohta nimetab I lisas ning kes on ühtlasi I kaitsekategooria liik;
2) elupaigatüüpe, mida nõukogu direktiiv 92/43/EMÜ looduslike elupaikade ning loodusliku loomastiku ja taimestiku kaitse kohta nimetab I lisas. Need elupaigatüübid on vanad loodusmetsad (9010*) ning soostuvad ja soo-lehtmetsad (9080*);
3) III kaitsekategooria liiki - roomavat öövilget (Goodyera repens) - ja selle elupaiku.

Keskpunkti koordinaadid

Keskpunkti koordinaadid:
Ristkoordinaat Kraad, minut, sekund
X 6459787 58°16'33" N
Y 548931 24°50'2" E

Kandeotsused

Esmane kanne:
26.04.2007
Viimane kanne:
06.03.2014, Piret Gorban
Esmase kande alusdokument:

Vööndid

Vööndi nimetus Pindala Tüüp Vööndi kategooria Asukoht kaardil
Lähkma LKA, Lähkma skv. 103,4 sihtkaitsevöönd IV - Elupaiga- või liigikaitseala

Näita lehekülgede kaupa

Kokku 1 kirjet 1 leheküljel

Objekti link:
http://register.keskkonnainfo.ee/envreg/main?reg_kood=KLO1000581&mount=view

Tagasi | Esilehele | Üles