Ura maastikukaitseala

Objekti nimetus:
Ura maastikukaitseala
Maismaa pindala, ha:
311,2 ha
Tüüp:
kaitseala - maastikukaitseala
Veeosa pindala, ha:
0,0 ha
Registrikood:
KLO1000585
Pindala kokku:
311,2 ha
Valitseja(d):
Keskkonnaameti Lääne regioon
Kaitse staatus:
kaitsealune
Asukoht:
Pärnumaa, Lääneranna vald, Tamme küla;Pärnumaa, Lääneranna vald, Ura küla;Pärnumaa, Lääneranna vald, Hõbeda küla;Pärnumaa, Lääneranna vald, Iska küla;Pärnumaa, Lääneranna vald, Pikavere küla;Pärnumaa, Lääneranna vald, Joonuse küla

Maamaks

On maamaksusoodustus:
Jah
Maamaksu määr:

Lisainfo

Kirjeldus:
’Kaitse eesmärk:
Ura maastikukaitseala võetakse kaitse alla:
1) liigirikaste madalsoode ja poollooduslike koosluste ning sealsete kaitsealuste liikide elu- ja toitumispaikade kaitseks;
2) elupaigatüüpide, mida nõukogu direktiiv 92/43/EMÜ looduslike elupaikade ning loodusliku loomastiku ja taimestiku kaitse kohta nimetab I lisas, - kadastike (5130), liigirikaste madalsoode (7230), vanade laialehiste metsade (9020*), puiskarjamaade (9070) ning soostuvate ja soo-lehtmetsade (9080*) kaitseks;
3) liikide, keda nõukogu direktiiv 79/409/EMÜ loodusliku linnustiku kaitse kohta nimetab I lisas, - sookure (Grus grus), jõgitiiru (Sterna hirundo) ja roo-loorkulli (Circus aeruginosus) kaitseks;
4) liigi, keda nõukogu direktiiv 79/409/EMÜ loodusliku linnustiku kaitse kohta nimetab I lisas, kes on ühtlasi ka II kategooria kaitsealune liik, kaitseks;
5) III kaitsekategooria liigi - hallpõsk-püti (Podiceps grisegena) kaitseks.

Keskpunkti koordinaadid

Keskpunkti koordinaadid:
Ristkoordinaat Kraad, minut, sekund
X 6494179 58°35'14" N
Y 511756 24°12'7" E

Kandeotsused

Esmane kanne:
08.05.2007
Viimane kanne:
13.02.2014, Piret Gorban
Esmase kande alusdokument:

Vööndid

Vööndi nimetus Pindala Tüüp Vööndi kategooria Asukoht kaardil
Ura MKA, Ura skv. 311,2 sihtkaitsevöönd IV - Elupaiga- või liigikaitseala

Näita lehekülgede kaupa

Kokku 1 kirjet 1 leheküljel

Objekti link:
http://register.keskkonnainfo.ee/envreg/main?reg_kood=KLO1000585&mount=view

Tagasi | Esilehele | Üles