Räpina poldri hoiuala

Objekti nimetus:
Räpina poldri hoiuala
Maismaa pindala, ha:
1 473,8 ha
Tüüp:
hoiuala
Veeosa pindala, ha:
28,6 ha
Registrikood:
KLO2000128
Pindala kokku:
1 502,4 ha
Valitseja(d):
Keskkonnaameti Lõuna regioon
Kaitse staatus:
kaitsealune
Asukoht:
Põlvamaa, Räpina vald, Linte küla;Põlvamaa, Räpina vald, Raigla küla;Põlvamaa, Räpina vald, Köstrimäe küla;Põlvamaa, Räpina vald, Tooste küla

Maamaks

On maamaksusoodustus:
Jah
Maamaksu määr:
50%

Lisainfo

Kirjeldus:
’Kaitse eesmärk:
Räpina poldri hoiuala kaitse-eesmärk on EÜ nõukogu direktiivi 79/409/EMÜ loodusliku linnustiku kaitse kohta I lisas nimetatud linnuliikide ja I lisas nimetamata rändlinnuliikide kaitse. Liigid, kelle elupaiku kaitstakse, on: luitsnokk-part (Anas clypeata), soopart (Anas acuta), rägapart (Anas querquedula), suur-laukhani (Anser albifrons), rabahani (Anser fabalis), punapea-vart (Aythya ferina), tuttvart (Aythya fuligula), mustviires (Chlidonias niger), lauk (Fulica atra), väikekajakas (Larus minutus), naerukajakas (Larus ridibundus), mustsaba-vigle (Limosa limosa), tuttpütt (Podiceps cristatus), täpikhuik (Porzana porzana), hüüp (Botaurus stellaris), väike-konnakotkas (Aquila pomarina), rukkirääk (Crex crex), tutkas (Philomachus pugnax), sooräts (Asio flammeus) ja punaselg-õgija (Lanius collurio), kiivitaja (Vanellus vanellus).

Keskpunkti koordinaadid

Keskpunkti koordinaadid:
Ristkoordinaat Kraad, minut, sekund
X 6449637 58°8'21" N
Y 706232 27°30'10" E

Kandeotsused

Esmane kanne:
14.07.2005
Viimane kanne:
23.03.2015, Reigo Roasto
Esmase kande alusdokument:

Objekti link:
http://register.keskkonnainfo.ee/envreg/main?reg_kood=KLO2000128&mount=view

Tagasi | Esilehele | Üles