Mõrdama hoiuala

Objekti nimetus:
Mõrdama hoiuala
Maismaa pindala, ha:
1 255,7 ha
Tüüp:
hoiuala
Veeosa pindala, ha:
3,5 ha
Registrikood:
KLO2000279
Pindala kokku:
1 259,2 ha
Valitseja(d):
Keskkonnaameti Lääne regioon
Kaitse staatus:
kaitsealune
Asukoht:
Pärnumaa, Põhja-Pärnumaa vald, Viluvere küla;Pärnumaa, Põhja-Pärnumaa vald, Aluste küla

Maamaks

On maamaksusoodustus:
Jah
Maamaksu määr:
50%

Lisainfo

Kirjeldus:
’Kaitse eesmärk:
Mõrdama hoiuala kaitse-eesmärk on nõukogu direktiivi 92/43/EMÜ I lisas nimetatud elupaigatüüpide - huumustoiteliste järvede ja järvikute (3160), rabade (7110*), siirde- ja õõtsiksoode (7140), soostuvate ja soo-lehtmetsade (9080*), siirdesoo- ja rabametsade (91D0*) kaitse ning nõukogu direktiivi 79/409/EMÜ I lisas nimetatud liigi - must-toonekure (Ciconia nigra) elupaiga kaitse.

Keskpunkti koordinaadid

Keskpunkti koordinaadid:
Ristkoordinaat Kraad, minut, sekund
X 6496162 58°36'9" N
Y 549845 24°51'26" E

Kandeotsused

Esmane kanne:
18.05.2007
Viimane kanne:
13.02.2014, Piret Gorban
Esmase kande alusdokument:

Objekti link:
http://register.keskkonnainfo.ee/envreg/main?reg_kood=KLO2000279&mount=view

Tagasi | Esilehele | Üles