Kõinastu hoiuala

Objekti nimetus:
Kõinastu hoiuala
Maismaa pindala, ha:
328,2 ha
Tüüp:
hoiuala
Veeosa pindala, ha:
0,0 ha
Registrikood:
KLO2000212
Pindala kokku:
328,2 ha
Valitseja(d):
Keskkonnaameti Lääne regioon
Kaitse staatus:
kaitsealune
Asukoht:
Saaremaa, Saaremaa vald, Kõinastu küla

Maamaks

On maamaksusoodustus:
Jah
Maamaksu määr:
50%

Lisainfo

Kirjeldus:
’Kaitse eesmärk:
Kõinastu hoiuala kaitse-eesmärk on nõukogu direktiivi 92/43/EMÜ I lisas nimetatud elupaigatüüpide - merele avatud pankrandade (1230), soolakuliste muda- ja liivarandade (1310), väikesaarte ning laidude (1620), rannaniitude (1630*), kadastike (5130), lubjarikkal mullal kuivade niitude (6210*, orhideede oluliste kasvualade), loode (alvarite) (6280*), lubjavaesel mullal liigirikaste niitude (6270*), vanade laialehiste metsade (9020*), puiskarjamaade (9070) ning nõukogu direktiivi 79/409/EMÜ loodusliku linnustiku kaitse kohta I lisas nimetatud linnuliikide - rukkiräägu (Crex crex), randtiiru (Sterna paradisaea), punaselg-õgija (Lanius collurio) ja niidurüdi (Calidris alpina) elupaikade kaitse.

Keskpunkti koordinaadid

Keskpunkti koordinaadid:
Ristkoordinaat Kraad, minut, sekund
X 6499298 58°37'47" N
Y 444218 23°2'22" E

Kandeotsused

Esmane kanne:
27.07.2006
Viimane kanne:
06.03.2014, Piret Gorban
Esmase kande alusdokument:

Objekti link:
http://register.keskkonnainfo.ee/envreg/main?reg_kood=KLO2000212&mount=view

Tagasi | Esilehele | Üles