Nätsi-Võlla LKA, Nätsi-Võlla skv

Objekti nimetus:
Nätsi-Võlla LKA, Nätsi-Võlla skv
Maismaa pindala, ha:
9 438,6 ha
Tüüp:
sihtkaitsevöönd
Veeosa pindala, ha:
222,3 ha
Vööndi kategooria:
Ib - Kõnnumaa
Pindala kokku:
9 660,9 ha
Registrikood:
KLO1100546
Kuulub:
Asukoht:
Pärnumaa, Lääneranna vald, Palatu küla;Pärnumaa, Pärnu linn, Aruvälja küla;Pärnumaa, Pärnu linn, Alu küla;Pärnumaa, Lääneranna vald, Nätsi küla;Pärnumaa, Pärnu linn, Tõhela küla;Pärnumaa, Pärnu linn, Soeva küla;Pärnumaa, Pärnu linn, Kiraste küla;Pärnumaa, Pärnu linn, Soomra küla;Pärnumaa, Pärnu linn, Eassalu küla;Pärnumaa, Lääneranna vald, Kalli küla
Valitseja(d):
Keskkonnaameti Lääne regioon
Kaitse staatus:
kaitsealune

Maamaks

On maamaksusoodustus:
Jah
Maamaksu määr:
0%

Lisainfo

Kirjeldus:
’Kaitse eesmärk:
Nätsi-Võlla sihtkaitsevööndi kaitse-eesmärk on sooökosüsteemide looduslikkuse säilitamine ja taastamine ning kaitsealuste liikide elupaikade kaitse. Kaitstavad elupaigatüübid on huumustoitelised järved ja järvikud, rabad, nokkheinakooslused, siirde- ja õõtsiksood, liigirikkad madalsood, vanad loodusmetsad, vanad laialehised metsad, soostuvad ja soo-lehtmetsad ning siirdesoo- ja rabametsad.

Keskpunkti koordinaadid

Keskpunkti koordinaadid:
Ristkoordinaat Kraad, minut, sekund
X 6479264 58°27'13" N
Y 505086 24°5'13" E

Kandeotsused

Esmane kanne:
30.04.2004
Viimane kanne:
11.04.2017, Nele Jõessar
Esmase kande alusdokument:

Objekti link:
http://register.keskkonnainfo.ee/envreg/main?reg_kood=KLO1100546&mount=view

Tagasi | Esilehele | Üles