Kärevere looduskaitseala

Objekti nimetus:
Kärevere looduskaitseala
Maismaa pindala, ha:
1 741,8 ha
Tüüp:
kaitseala - looduskaitseala
Veeosa pindala, ha:
56,6 ha
Registrikood:
KLO1000600
Pindala kokku:
1 798,4 ha
Valitseja(d):
Keskkonnaameti Lõuna regioon
Kaitse staatus:
kaitsealune
Asukoht:
Tartumaa, Tartu vald, Metsanuka küla;Tartumaa, Tartu vald, Maramaa küla;Tartumaa, Tartu linn, Kardla küla;Tartumaa, Tartu vald, Õvi küla;Tartumaa, Tartu vald, Lammiku küla;Tartumaa, Tartu linn, Ilmatsalu küla;Tartumaa, Tartu vald, Kämara küla;Tartumaa, Tartu linn, Vorbuse küla;Tartumaa, Tartu vald, Kärevere küla;Tartumaa, Tartu linn, Tüki küla

Maamaks

On maamaksusoodustus:
Jah
Maamaksu määr:

Lisainfo

Kirjeldus:
’Kaitse eesmärk:
Kärevere looduskaitseala kaitse-eesmärk on:
1) nõukogu direktiivi 79/409/EMÜ loodusliku linnustiku kaitse kohta I lisas nimetatud linnuliikide- musträhni (Dryocopus martius), hallpea-rähni (Picus canus), rukkiräägu (Crex crex), herilaseviu (Pernis apivorus), värbkaku (Glaucidium passerinum), händkaku (Strix uralensis), väike-kärbsenäpi (Ficedula parva), täpikhuigu (Porzana porzana), kes kõik on ühtlasi III kategooria kaitsealused liigid, ja teiste nõukogu direktiivi 79/409/EMÜ I lisas nimetatud liikide, mis on ühtlasi I või II kategooria kaitsealused liigid, lisast puuduvate rändlinnuliikide elupaikade ning rabahane (Anser fabalis) kaitse;
2) nõukogu direktiivi 92/43/EMÜ looduslike elupaikade ning loodusliku loomastiku ja taimestiku kaitse kohta I lisas nimetatud elupaigatüüpide - jõgede ja ojade (3260), lamminiitude (6450), rohunditerikaste kuusikute (9050), vanade loodusmetsade (9010*) ning soostuvate ja soo-lehtmetsade (9080*) kaitse;
3) nõukogu direktiivi 92/43/EMÜ II lisas nimetatud liikide - hingu (Cobitis taenia), vingerja (Misgurnus fossilis), võldase (Cottus gobio), tõugja (Aspius aspius), laiujuri (Dytiscus latissimus), karukolla (Lycopodium clavatum), mis on ühtlasi III kategooria kaitsealused liigid, direktiivis nimetamata II kategooria kaitsealuste liikide ning kattekolla (Lycopodium annotinum) elupaikade kaitse.

Keskpunkti koordinaadid

Keskpunkti koordinaadid:
Ristkoordinaat Kraad, minut, sekund
X 6480991 58°26'39" N
Y 647238 26°31'19" E

Kandeotsused

Esmane kanne:
18.05.2007
Viimane kanne:
10.11.2016, Marika Arro
Esmase kande alusdokument:

Vööndid

Vööndi nimetus Pindala Tüüp Vööndi kategooria Asukoht kaardil
Kärevere LKA, Emajõe pv. 510,5 piiranguvöönd VI - Piiratud looduskasutusega kaitseala
Kärevere LKA, Ilmatsalu skv. 72,6 sihtkaitsevöönd IV - Elupaiga- või liigikaitseala
Kärevere LKA, Joosti skv. 16,9 sihtkaitsevöönd IV - Elupaiga- või liigikaitseala
Kärevere LKA, Kardla skv. 66 sihtkaitsevöönd IV - Elupaiga- või liigikaitseala
Kärevere LKA, Kassi skv. 88,9 sihtkaitsevöönd IV - Elupaiga- või liigikaitseala
Kärevere LKA, Kärevere pv. 46,2 piiranguvöönd VI - Piiratud looduskasutusega kaitseala
Kärevere LKA, Kärkna skv. 40,6 sihtkaitsevöönd IV - Elupaiga- või liigikaitseala
Kärevere LKA, Luha skv. 65,9 sihtkaitsevöönd IV - Elupaiga- või liigikaitseala
Kärevere LKA, Luhaääre skv. 64 sihtkaitsevöönd IV - Elupaiga- või liigikaitseala
Kärevere LKA, Murru pv. 173 piiranguvöönd VI - Piiratud looduskasutusega kaitseala

« | Eelmised | 1 2 | Järgmised | » | Kuva kõik

Kokku 14 kirjet 2 leheküljel

Objekti link:
http://register.keskkonnainfo.ee/envreg/main?reg_kood=KLO1000600&mount=view

Tagasi | Esilehele | Üles