Kohatu hoiuala

Objekti nimetus:
Kohatu hoiuala
Maismaa pindala, ha:
433,1 ha
Tüüp:
hoiuala
Veeosa pindala, ha:
33,8 ha
Registrikood:
KLO2000177
Pindala kokku:
466,9 ha
Valitseja(d):
Keskkonnaameti Lääne regioon
Kaitse staatus:
kaitsealune
Asukoht:
Raplamaa, Märjamaa vald, Sipa küla;Raplamaa, Märjamaa vald, Purga küla;Raplamaa, Märjamaa vald, Kohatu küla;Raplamaa, Märjamaa vald, Russalu küla;Raplamaa, Märjamaa vald, Lümandu küla

Maamaks

On maamaksusoodustus:
Jah
Maamaksu määr:
50%

Lisainfo

Kirjeldus:
’Kaitse eesmärk:
Kohatu hoiuala kaitse-eesmärk on nõukogu direktiivi 92/43/EMÜ I lisas nimetatud elupaigatüüpide - jõgede ja ojade (3260), lubjarikkal mullal kuivade niitude (6210*, orhideede oluliste kasvualade), niiskuslembeste kõrgrohustute (6430), lamminiitude (6450), aas-rebasesaba ja ürt-punanupuga niitude (6510), puisniitude (6530*), liigirikaste madalsoode (7230), vanade loodusmetsade (9010*), vanade laialehiste metsade (9020*), rohunditerikaste kuusikute (9050), puiskarjamaade (9070), soostuvate ja soo-lehtmetsade (9080*) ning II lisas nimetatud liikide - lendorava* (Pteromys volans), saarma (Lutra lutra), hariliku võldase (Cottus gobio), paksukojalise jõekarbi (Unio crassus) ja kauni kuldkinga (Cypripedium calceolus) elupaikade kaitse.

Keskpunkti koordinaadid

Keskpunkti koordinaadid:
Ristkoordinaat Kraad, minut, sekund
X 6537852 58°58'45" N
Y 519594 24°20'26" E

Kandeotsused

Esmane kanne:
27.07.2006
Viimane kanne:
13.02.2014, Piret Gorban
Esmase kande alusdokument:

Objekti link:
http://register.keskkonnainfo.ee/envreg/main?reg_kood=KLO2000177&mount=view

Tagasi | Esilehele | Üles