Jõuga maastikukaitseala

Objekti nimetus:
Jõuga maastikukaitseala
Maismaa pindala, ha:
295,4 ha
Tüüp:
kaitseala - maastikukaitseala
Veeosa pindala, ha:
8,4 ha
Registrikood:
KLO1000659
Pindala kokku:
303,8 ha
Valitseja(d):
Keskkonnaameti Põhja regioon
Kaitse staatus:
kaitsealune
Asukoht:
Ida-Virumaa, Alutaguse vald, Ongassaare küla;Ida-Virumaa, Alutaguse vald, Jõuga küla

Maamaks

On maamaksusoodustus:
Jah
Maamaksu määr:

Lisainfo

Kirjeldus:
’Kaitse eesmärk:
Jõuga maastikukaitseala eesmärk on kaitsta:
1) metsa- ja veeökosüsteeme, maastikuilmet, elustiku mitmekesisust ja kaitsealuseid liike ning Jõuga ja Kõnnu oosistikke;
2) elupaigatüüpe, mida nõukogu direktiiv 92/43/EMÜ looduslike elupaikade ning loodusliku loomastiku ja taimestiku kaitse kohta (EÜT L 206, 22.07.1992, lk 7-50) nimetab I lisas. Need on liiva-alade vähetoitelised järved (3110)3, vähe- kuni kesktoitelised kalgiveelised järved (3140), liigirikkad madalsood (7230), vanad loodusmetsad (9010*) ning okasmetsad oosidel ja moreenikuhjatistel (9060);
3) kaitsealuseid linnuliike must-toonekurge (Ciconia nigra) ja karvasjalg-kakku (Aegolius funereus) ning nende liikide elupaiku;
4) kaitsealuseid taimeliike lehitut pisikäppa (Epipogium aphyllum), väikest käopõlle (Listera cordata), soohiilakat (Liparis loeselii), harilikku sookäppa (Hammarbya paludosa) ja lääne-mõõkrohtu (Cladium mariscus) ning nende liikide elupaiku.

Keskpunkti koordinaadid

Keskpunkti koordinaadid:
Ristkoordinaat Kraad, minut, sekund
X 6563536 59°9'55" N
Y 695953 27°25'38" E

Kandeotsused

Esmane kanne:
31.08.2017
Viimane kanne:
27.11.2018, Kaire Sirel
Esmase kande alusdokument:

Vööndid

Vööndi nimetus Pindala Tüüp Vööndi kategooria Asukoht kaardil
Jõuga MKA, Jõuga pv. 63,3 piiranguvöönd V - Maastikukaitseala
Jõuga MKA, Kõnnu pv. 51,5 piiranguvöönd V - Maastikukaitseala
Jõuga MKA, Kõnnu skv. 131,2 sihtkaitsevöönd IV - Elupaiga- või liigikaitseala
Jõuga MKA, Ongassaare skv. 57,8 sihtkaitsevöönd Ib - Kõnnumaa

Näita lehekülgede kaupa

Kokku 4 kirjet 1 leheküljel

Objekti link:
http://register.keskkonnainfo.ee/envreg/main?reg_kood=KLO1000659&mount=view

Tagasi | Esilehele | Üles