Kura kurgu hoiuala

Objekti nimetus:
Kura kurgu hoiuala
Maismaa pindala, ha:
352,9 ha
Tüüp:
hoiuala
Veeosa pindala, ha:
189 439,3 ha
Registrikood:
KLO2000316
Pindala kokku:
189 792,2 ha
Valitseja(d):
Keskkonnaameti Lääne regioon
Kaitse staatus:
kaitsealune
Asukoht:
Saaremaa, Saaremaa vald, Rahuste küla;Saaremaa, Saaremaa vald, Ohessaare küla;Saaremaa, Saaremaa vald, Sääre küla;Saaremaa, Saaremaa vald, Mõntu küla;Saaremaa, Saaremaa vald, Kaavi küla;Saaremaa, Saaremaa vald, Salme alevik;Saaremaa, Saaremaa vald, Tammuna küla;Saaremaa, Saaremaa vald, Mässa küla;Saaremaa, Saaremaa vald, Abruka küla;Saaremaa, Saaremaa vald, Jämaja küla;Saaremaa, Saaremaa vald, Läätsa küla;Saaremaa, Saaremaa vald, Kaimri küla;Saaremaa, Saaremaa vald, Karuste küla;Saaremaa, Saaremaa vald, Anseküla küla;Saaremaa, Saaremaa vald, Mäebe küla;Saaremaa, Saaremaa vald, Vintri küla;Saaremaa, Saaremaa vald, Türju küla;Saaremaa, Saaremaa vald, Kaunispe küla;Saaremaa, Saaremaa vald, Läbara küla;Saaremaa, Saaremaa vald, Imara küla;Saaremaa, Saaremaa vald, Lindmetsa küla;Saaremaa, Saaremaa vald, Kargi küla;Saaremaa, Saaremaa vald, Sõrve-Hindu küla

Maamaks

On maamaksusoodustus:
Jah
Maamaksu määr:
50%

Lisainfo

Kirjeldus:
’Kaitse eesmärk:
Kura kurgu hoiuala kaitse-eesmärk on nõukogu direktiivi 92/43/EMÜ I lisas nimetatud elupaigatüüpide - karide (1170), üheaastase taimestuga esmaste rannavallide (1210), rannaniitude (1630*), väikesaarte ja laidude (1620), püsitaimestuga liivarandade (1640), hallide luidete ehk kinnistunud rannikuluidete (2130*), sinihelmikakoosluste (6410) ning II lisas nimetatud liigi - hallhülge (Halichoerus grypus), nõukogu direktiivi 79/409/EMÜ I lisas nimetatud linnuliikide ja I lisas nimetamata rändlinnuliikide elupaikade kaitse. Linnuliigid, kelle elupaiku kaitstakse, on: punakurk-kaur (Gavia stellata), järvekaur (Gavia arctica), kormoran (Phalacrocorax carbo), kühmnokk-luik (Cygnus olor), väikeluik (Cygnus columbianus bewickii), hallhani (Anser anser), valgepõsk-lagle (Branta leucopsis), mustlagle (Branta bernicla), viupart (Anas penelope), piilpart (Anas crecca), sinikael-part (Anas platyrhynchos), soopart (Anas acuta), luitsnokk-part (Anas clypeata), rääkspart (Anas strepera), merivart (Aythya marila), hahk (Somateria mollissima), aul (Clangula hyemalis), tõmmuvaeras (Melanitta fusca), sõtkas (Bucephala clangula), väikekoskel (Mergus albellus), rohukoskel (Mergus serrator), jääkoskel (Mergus merganser), naaskelnokk (Recurvirostra avosetta), liivatüll (Charadrius hiaticula), plüü (Pluvialis squatarola), suurrüdi (Calidris canutus), väikerüdi (Calidris minuta), soorüdi (Calidris alpina), vöötsaba-vigle (Limosa lapponica), tumetilder (Tringa erythropus), kivirullija (Arenaria interpres), alk (Alca torda)ja krüüsel (Cepphus grylle).

Keskpunkti koordinaadid

Keskpunkti koordinaadid:
Ristkoordinaat Kraad, minut, sekund
X 6426524 57°58'6" N
Y 397870 22°16'27" E

Kandeotsused

Esmane kanne:
18.05.2007
Viimane kanne:
09.10.2014, Kairi Villak
Esmase kande alusdokument:

Objekti link:
http://register.keskkonnainfo.ee/envreg/main?reg_kood=KLO2000316&mount=view

Tagasi | Esilehele | Üles