Avijõe hoiuala (Lääne-Viru)

Objekti nimetus:
Avijõe hoiuala (Lääne-Viru)
Maismaa pindala, ha:
1,9 ha
Tüüp:
hoiuala
Veeosa pindala, ha:
0,0 ha
Registrikood:
KLO2000061
Pindala kokku:
1,9 ha
Valitseja(d):
Keskkonnaameti Põhja regioon
Kaitse staatus:
kaitsealune
Asukoht:
Jõgevamaa, Mustvee vald, Kaevussaare küla;Lääne-Virumaa, Vinni vald, Kaasiksaare küla

Maamaks

On maamaksusoodustus:
Jah
Maamaksu määr:
50%

Lisainfo

Kirjeldus:
’Kaitse eesmärk:
Avijõe hoiuala kaitse-eesmärk on EÜ nõukogu direktiivi 92/43/EMÜ looduslike elupaikade ning loodusliku loomastiku ja taimestiku kaitse kohta I lisas nimetatud elupaigatüübi - jõgede ja ojade (3260) 2 kaitse ning II lisas nimetatud liikide - hariliku võldase ( Cottus gobio) ja rohe-vesihobu (Ophiogomphus cecilia) elupaikade kaitse.

Keskpunkti koordinaadid

Keskpunkti koordinaadid:
Ristkoordinaat Kraad, minut, sekund
X 6542359 58°59'25" N
Y 659450 26°46'27" E

Kandeotsused

Esmane kanne:
15.09.2005
Viimane kanne:
13.02.2014, Piret Gorban
Esmase kande alusdokument:

Objekti link:
http://register.keskkonnainfo.ee/envreg/main?reg_kood=KLO2000061&mount=view

Tagasi | Esilehele | Üles