Haavassoo looduskaitseala

Objekti nimetus:
Haavassoo looduskaitseala
Maismaa pindala, ha:
400,8 ha
Tüüp:
kaitseala - looduskaitseala
Veeosa pindala, ha:
0,0 ha
Registrikood:
KLO1000625
Pindala kokku:
400,8 ha
Valitseja(d):
Keskkonnaameti Lääne regioon
Kaitse staatus:
kaitsealune
Asukoht:
Saaremaa, Saaremaa vald, Koimla küla;Saaremaa, Saaremaa vald, Hirmuste küla

Maamaks

On maamaksusoodustus:
Jah
Maamaksu määr:

Lisainfo

Kirjeldus:
’Kaitse eesmärk:
Kaitseala kaitse-eesmärk on kaitsta loodusliku arengu kaudu:
1) metsa- ja sookoosluste elustiku mitmekesisust ning kaitsealuseid liike ja nende elupaiku;
2) elupaigatüüpe, mida nõukogu direktiiv 92/43/EMÜ looduslike elupaikade ning loodusliku loomastiku ja taimestiku kaitse kohta (EÜT L 206, 22.07.1992, lk 7–50) nimetab I lisas. Need on allikad ja allikasood (7160)3, lubjarikkad madalsood lääne-mõõkrohuga (7210*), liigirikkad madalsood (7230), vanad loodusmetsad (9010*), vanad laialehised metsad (9020*), rohunditerikkad kuusikud (9050) ning soostuvad ja soo-lehtmetsad (9080*);
3) liiki, mida Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2009/147/EÜ loodusliku linnustiku kaitse kohta (ELT L 20, 26.01.2010, lk 7–25) nimetab I lisas – must-toonekurge (Ciconia nigra);
4) kaitsealuseid taimeliike Russowi sõrmkäppa (Dactylorhiza russowii), saaremaa robirohtu (Rhinanthus rumelicus subsp. Osiliensis) ja tömbiõielist luga (Juncus subnodulosus).

Keskpunkti koordinaadid

Keskpunkti koordinaadid:
Ristkoordinaat Kraad, minut, sekund
X 6457362 58°14'39" N
Y 394456 22°12'9" E

Kandeotsused

Esmane kanne:
20.12.2013
Viimane kanne:
27.02.2014, Piret Gorban
Esmase kande alusdokument:

Vööndid

Vööndi nimetus Pindala Tüüp Vööndi kategooria Asukoht kaardil
Haavassoo LKA, Haavassoo skv. 400,8 sihtkaitsevöönd Ib - Kõnnumaa

Näita lehekülgede kaupa

Kokku 1 kirjet 1 leheküljel

Objekti link:
http://register.keskkonnainfo.ee/envreg/main?reg_kood=KLO1000625&mount=view

Tagasi | Esilehele | Üles