Kukka looduskaitseala

Objekti nimetus:
Kukka looduskaitseala
Maismaa pindala, ha:
168,7 ha
Tüüp:
kaitseala - looduskaitseala
Veeosa pindala, ha:
0,0 ha
Registrikood:
KLO1000655
Pindala kokku:
168,7 ha
Valitseja(d):
Keskkonnaameti Lääne regioon
Kaitse staatus:
kaitsealune
Asukoht:
Hiiumaa, Hiiumaa vald, Kõlunõmme küla;Hiiumaa, Hiiumaa vald, Partsi küla;Hiiumaa, Hiiumaa vald, Palade küla

Maamaks

On maamaksusoodustus:
Jah
Maamaksu määr:

Lisainfo

Kirjeldus:
’Kaitse eesmärk:
Kukka looduskaitseala eesmärk on kaitsta:
1) allikalist madalsood ja selle elustiku mitmekesisust;
2) elupaigatüüpe, mida nõukogu direktiiv 92/43/EMÜ looduslike elupaikade ning loodusliku loomastiku ja taimestiku kaitse kohta (EÜT L 206, 22.07.1992, lk 7-50) nimetab I lisas. Need elupaigatüübid on allikad ja allikasood (7160)3, nõrglubja-allikad (7220*), liigirikkad madalsood (7230), vanad loodusmetsad (9010*), rohunditerikkad kuusikud (9050) ning soostuvad ja soo-lehtmetsad (9080*);
3) kaitsealuse liigi, mida nõukogu direktiiv 92/43/EMÜ nimetab II lisas, kasvukohti. See liik on soohiilakas (Liparis loeselii);
4) kaitsealuste liikide kasvukohti. Need liigid on kõdu-koralljuur (Corallorhiza trifida), kahkjaspunane sõrmkäpp (Dactylorhiza incarnata), täpiline sõrmkäpp (Dactylorhiza incarnata subsp. cruenta), soo-neiuvaip (Epipactis palustris), harilik käoraamat (Gymnadenia conopsea), ainulehine soovalk (Malaxis monophyllos) ja kärbesõis (Ophrys insectifera);
5) kaitstavat looduse üksikobjekti Palade Silmaallikat (Kukemäe allikat).

Keskpunkti koordinaadid

Keskpunkti koordinaadid:
Ristkoordinaat Kraad, minut, sekund
X 6536753 58°57'53" N
Y 434989 22°52'11" E

Kandeotsused

Esmane kanne:
31.03.2017
Viimane kanne:
22.03.2018, Kaire Sirel
Esmase kande alusdokument:

Vööndid

Vööndi nimetus Pindala Tüüp Vööndi kategooria Asukoht kaardil
Kukka LKA, Kukka skv. 168,7 sihtkaitsevöönd V - Maastikukaitseala

Näita lehekülgede kaupa

Kokku 1 kirjet 1 leheküljel

Objekti link:
http://register.keskkonnainfo.ee/envreg/main?reg_kood=KLO1000655&mount=view

Tagasi | Esilehele | Üles