Tuhu looduskaitseala

Objekti nimetus:
Tuhu looduskaitseala
Maismaa pindala, ha:
3 914,7 ha
Tüüp:
kaitseala - looduskaitseala
Veeosa pindala, ha:
12,5 ha
Registrikood:
KLO1000664
Pindala kokku:
3 927,2 ha
Valitseja(d):
Keskkonnaameti Lääne regioon
Kaitse staatus:
kaitsealune
Asukoht:
Pärnumaa, Lääneranna vald, Kiska küla;Pärnumaa, Lääneranna vald, Nurmsi küla;Pärnumaa, Lääneranna vald, Käru küla;Pärnumaa, Lääneranna vald, Oidrema küla;Pärnumaa, Lääneranna vald, Tuhu küla;Pärnumaa, Lääneranna vald, Kunila küla;Pärnumaa, Lääneranna vald, Peantse küla;Pärnumaa, Lääneranna vald, Paimvere küla;Pärnumaa, Lääneranna vald, Linnuse küla

Maamaks

On maamaksusoodustus:
Jah
Maamaksu määr:

Lisainfo

Kirjeldus:
’Kaitse eesmärk:
Tuhu looduskaitseala eesmärk on kaitsta:
1) eluslooduse mitmekesisust, looduslikke soo- ja metsakooslusi ning kaitsealuseid liike ja nende elupaiku;
2) elupaigatüüpe, mida nõukogu direktiiv 92/43/EMÜ looduslike elupaikade ning loodusliku loomastiku ja taimestiku kaitse kohta (EÜT L 206, 22.07.1992, lk 7-50) nimetab I lisas. Need on huumustoitelised järved ja järvikud (3160), rabad (7110*), siirde- ja õõtsiksood (7140), nokkheinakooslused (7150), liigirikkad madalsood (7230), vanad loodusmetsad (9010*), vanad laialehised metsad (9020*), okasmetsad oosidel ja moreenikuhjatistel (sürjametsad) (9060), soostuvad ja soo-lehtmetsad (9080*) ning siirdesoo- ja rabametsad (91D0*);
3) kaitsealuseid liike, keda Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2009/147/EÜ loodusliku linnustiku kaitse kohta (ELT L 20, 26.01.2010, lk 7-25) nimetab I lisas, ja nende elupaiku. Need liigid on kaljukotkas (Aquila chrysaetos), laanepüü (Bonasa bonasia), soo-loorkull (Circus pygargus), valgeselg-kirjurähn (Dendrocopos leucotos), musträhn (Dryocopus martius), sookurg (Grus grus), punaselg-õgija (Lanius collurio), laanerähn (Picoides tridactylus), rüüt (Pluvialis apricaria), vööt-põõsalind (Sylvia nisoria), teder (Tetrao tetrix) ja mudatilder (Tringa glareola);
4) kaitsealuseid linnuliike ja nende elupaiku. Need liigid on hallõgija (Lanius excubitor), mustsaba-vigle (Limosa limosa), mudanepp (Lymnocryptes minimus), suurkoovitaja (Numenius arquata), väikekoovitaja (Numenius phaeopus), punajalg-tilder (Tringa totanus) ja kiivitaja (Vanellus vanellus);
5) nõukogu direktiivi 92/43/EMÜ II lisas nimetatud taimeliike soohiilakat (Liparis loeselii) ja eesti soojumikat (Saussurea alpina subsp. esthonica) ning nende kasvukohti;
6) kaitsealuseid taimeliike ja nende kasvukohti. Need liigid on mustpeasammal (Catoscopium nigritum), kõdu-koralljuur (Corallorhiza trifida), harilik ungrukold (Huperzia selago), väike käopõll (Listera cordata) ja harilik porss (Myrica gale).

’Kirjeldus:
Tuhu maastikukaitseala asub Läänemaal Hanila ja Lihula ning Pärnumaal Koonga ja Varbla vallas. Kaitseala on loodud 1981. aastal Tuhu soo ja sealsete kaitsealuste liikide kaitseks. Kaitsealused linnuliigid: metsis, sookurg, teder jt. Kaitsealused taimeliigid: Malaxis paludosa, Liparis loeselii, Daphne mezereum, Dactylorhiza incarnata, Epipavtis palustris. Kaitseala pindala on 3729,4 ha.

Turism: Matkarada vaatetorniga

Keskpunkti koordinaadid

Keskpunkti koordinaadid:
Ristkoordinaat Kraad, minut, sekund
X 6492722 58°34'27" N
Y 491907 23°51'39" E

Kandeotsused

Esmane kanne:
29.03.2018
Viimane kanne:
25.01.2019, Kaire Sirel
Esmase kande alusdokument:

Vööndid

Vööndi nimetus Pindala Tüüp Vööndi kategooria Asukoht kaardil
Tuhu LKA, Torgu soo skv. 111,7 sihtkaitsevöönd IV - Elupaiga- või liigikaitseala
Tuhu LKA, Tuhu pv. 147,7 piiranguvöönd VI - Piiratud looduskasutusega kaitseala
Tuhu LKA, Tuhu soo skv. 2 117,7 sihtkaitsevöönd V - Maastikukaitseala
Tuhu LKA, Tuudi raba skv. 1 550 sihtkaitsevöönd IV - Elupaiga- või liigikaitseala

Näita lehekülgede kaupa

Kokku 4 kirjet 1 leheküljel

Objekti link:
http://register.keskkonnainfo.ee/envreg/main?reg_kood=KLO1000664&mount=view

Tagasi | Esilehele | Üles