Ridaküla hoiuala

Objekti nimetus:
Ridaküla hoiuala
Maismaa pindala, ha:
143,4 ha
Tüüp:
hoiuala
Veeosa pindala, ha:
0,0 ha
Registrikood:
KLO2000197
Pindala kokku:
143,4 ha
Valitseja(d):
Keskkonnaameti Lääne regioon
Kaitse staatus:
kaitsealune
Asukoht:
Raplamaa, Rapla vald, Ülejõe küla;Raplamaa, Rapla vald, Ridaküla küla;Raplamaa, Rapla vald, Aranküla küla

Maamaks

On maamaksusoodustus:
Jah
Maamaksu määr:
50%

Lisainfo

Kirjeldus:
’Kaitse eesmärk:
Ridaküla hoiuala kaitse-eesmärk on nõukogu direktiivi 92/43/EMÜ I lisas nimetatud elupaigatüüpide - lubjarikkal mullal kuivade niitude (6210*, orhideede oluliste kasvualade), rabade (7110*), rikutud, kuid taastumisvõimeliste rabade (7120), siirde- ja õõtsiksoode (7140), rohunditerikaste kuusikute (9050), soostuvate ja soo-lehtmetsade (9080*) ning siirdesoo- ja rabametsade (91D0*) kaitse.

Keskpunkti koordinaadid

Keskpunkti koordinaadid:
Ristkoordinaat Kraad, minut, sekund
X 6542347 59°1'2" N
Y 549073 24°51'15" E

Kandeotsused

Esmane kanne:
27.07.2006
Viimane kanne:
13.02.2014, Piret Gorban
Esmase kande alusdokument:

Objekti link:
http://register.keskkonnainfo.ee/envreg/main?reg_kood=KLO2000197&mount=view

Tagasi | Esilehele | Üles