Lahepera hoiuala

Objekti nimetus:
Lahepera hoiuala
Maismaa pindala, ha:
67,3 ha
Tüüp:
hoiuala
Veeosa pindala, ha:
14 061,9 ha
Registrikood:
KLO2000237
Pindala kokku:
14 129,2 ha
Valitseja(d):
Keskkonnaameti Lõuna regioon
Kaitse staatus:
kaitsealune
Asukoht:
Tartumaa, Peipsiääre vald, Nina küla;Tartumaa, Peipsiääre vald, Rootsiküla küla;Tartumaa, Peipsiääre vald, Kolkja alevik;Tartumaa, Peipsiääre vald, Lahe küla;Tartumaa, Peipsiääre vald, Savimetsa küla;Tartumaa, Peipsiääre vald, Rupsi küla;Tartumaa, Peipsiääre vald, Lahepera küla;Tartumaa, Peipsiääre vald, Kesklahe küla

Maamaks

On maamaksusoodustus:
Jah
Maamaksu määr:
50%

Lisainfo

Kirjeldus:
’Kaitse eesmärk:
Lahepera hoiuala kaitse-eesmärk on nõukogu direktiivi 92/43/EMÜ I lisas nimetatud elupaigatüübi - vähe- kuni kesktoiteliste mõõdukalt kareda veega järvede (3130) kaitse ja II lisas nimetatud liikide ning nõukogu direktiivi 79/409/EMÜ I lisas nimetatud liikide ja I lisas nimetamata rändlinnuliikide elupaikade kaitse. Liigid, kelle elupaika kaitstakse, on: mustviires (Chlidonias niger), väikeluik (Cygnus columbianus bewickii), väikekajakas (Larus minutus), väikekoskel (Mergus albellus), tuttpütt (Podiceps cristatus), harilik tõugjas (Aspius aspius), harilik hink (Cobitis taenia), harilik võldas (Cottus gobio) ja harilik vingerjas (Misgurnus fossilis)

Keskpunkti koordinaadid

Keskpunkti koordinaadid:
Ristkoordinaat Kraad, minut, sekund
X 6498939 58°35'14" N
Y 693005 27°19'12" E

Kandeotsused

Esmane kanne:
01.06.2006
Viimane kanne:
13.02.2014, Piret Gorban
Esmase kande alusdokument:

Objekti link:
http://register.keskkonnainfo.ee/envreg/main?reg_kood=KLO2000237&mount=view

Tagasi | Esilehele | Üles