Haanja LP, Tallikõsõ skv.

Objekti nimetus:
Haanja LP, Tallikõsõ skv.
Maismaa pindala, ha:
272,0 ha
Tüüp:
sihtkaitsevöönd
Veeosa pindala, ha:
0,0 ha
Vööndi kategooria:
IV - Elupaiga- või liigikaitseala
Pindala kokku:
272,0 ha
Registrikood:
KLO1101515
Kuulub:
Asukoht:
Võrumaa, Rõuge vald, Palujüri küla;Võrumaa, Rõuge vald, Kotka küla;Võrumaa, Rõuge vald, Aabra küla;Võrumaa, Rõuge vald, Kõomäe küla;Võrumaa, Rõuge vald, Pausakunnu küla;Võrumaa, Rõuge vald, Mahtja küla;Võrumaa, Rõuge vald, Hanija küla;Võrumaa, Rõuge vald, Kähri küla
Valitseja(d):
Keskkonnaameti Lõuna regioon
Kaitse staatus:
kaitsealune

Maamaks

On maamaksusoodustus:
Jah
Maamaksu määr:
0%

Lisainfo

Kirjeldus:
’Kaitse eesmärk:
Tallikõsõ sihtkaitsevööndi kaitse-eesmärk on seal väljakujunenud looduslike koosluste kaitse, looduse mitmekesisuse suurendamine ja säilitamine, poollooduslike koosluste säilitamine ja taastamine ning kaitsealuste liikide elupaikade kaitse. Kaitstavad elupaigatüübid on rabad, vanad loodusmetsad, rohunditerikkad kuusikud, soostuvad ja soolehtmetsad,
siirdesoo- ja rabametsad ning liigirikkad madalsood.

Keskpunkti koordinaadid

Keskpunkti koordinaadid:
Ristkoordinaat Kraad, minut, sekund
X 6395784 57°40'1" N
Y 681600 27°2'37" E

Kandeotsused

Esmane kanne:
23.01.2015
Viimane kanne:
19.05.2017, Kaire Sirel
Esmase kande alusdokument:

Objekti link:
http://register.keskkonnainfo.ee/envreg/main?reg_kood=KLO1101515&mount=view

Tagasi | Esilehele | Üles