Tõstamaa maastikukaitseala

Objekti nimetus:
Tõstamaa maastikukaitseala
Maismaa pindala, ha:
559,5 ha
Tüüp:
kaitseala - maastikukaitseala
Veeosa pindala, ha:
728,8 ha
Registrikood:
KLO1000565
Pindala kokku:
1 288,3 ha
Valitseja(d):
Keskkonnaameti Lääne regioon
Kaitse staatus:
kaitsealune
Asukoht:
Pärnumaa, Pärnu linn, Pootsi küla;Pärnumaa, Pärnu linn, Lao küla;Pärnumaa, Pärnu linn, Tõlli küla;Pärnumaa, Pärnu linn, Värati küla;Pärnumaa, Pärnu linn, Peerni küla;Pärnumaa, Pärnu linn, Liu küla;Pärnumaa, Pärnu linn, Tõstamaa alevik;Pärnumaa, Pärnu linn, Kavaru küla

Maamaks

On maamaksusoodustus:
Jah
Maamaksu määr:

Lisainfo

Kirjeldus:
’Kaitse eesmärk:
Tõstamaa maastikukaitseala kaitse-eesmärk on kaitsta:
1) rannamaastikku ning sealset elustikku;
2) elupaigatüüpe, mida nõukogu direktiiv 92/43/EMÜ looduslike elupaikade ning loodusliku loomastiku ja taimestiku kaitse kohta nimetab I lisas. Need elupaigatüübid on: rannaniidud (1630*), veealused liivamadalad (1110), karid (1170), väikesaared ning laiud (1620) ja kuivad niidud lubjarikkal mullal (6210);
3) liiki, mida nõukogu direktiiv 92/43/EMÜ looduslike elupaikade ning loodusliku loomastiku ja taimestiku kaitse kohta nimetab II lisas ning mis on ühtlasi III kaitsekategooria liik. Selleks liigiks on emaputk (Angelica palustris).
4) liike, mida nõukogu direktiiv 79/409/EMÜ loodusliku linnustiku kaitse kohta nimetab I lisas ja mis on ühtlasi II ja III kategooria kaitsealused liigid, nagu III kategooria kaitsealused liigid valgepõsk-lagle (Branta leucopsis), roo-loorkull (Circus aeruginosus), mudatilder (Tringa glareola), jõgitiir (Sterna hirundo) randtiir (Sterna paradisaea), vööt-põõsalind (Sylvia nisoria), punaselg-õgija (Lanius collurio), väiketiir (Sterna albifrons);
5) liike, mida nõukogu direktiiv 79/409/EMÜ loodusliku linnustiku kaitse kohta nimetab II lisas ja mis on ühtlasi II ja III kategooria kaitsealused liigid, nagu III kategooria kaitsealused liigid punajalg-tilder (Tringa totanus) ja tõmmuvaeras (Melanitta fusca);
6) liike, mida nõukogu direktiiv 79/409/EMÜ loodusliku linnustiku kaitse kohta nimetab II lisas ja mis ei kuulu kaitsekategooriatesse, nagu kühmnokk-luik (Gygnus olor), rabahani (Anser fabalis), rääkspart (Anas strepera), rägapart (Anas querquedula), sõtkas (Bucephala clangula), rohukoskel (Mergus serrator), jääkoskel (Mergus merganser), kiivitaja (Vanellus vanellus), tumetilder (Tringa erythropus), suur-laukhani (Anser albifrons), hallhani (Anser Anser), viupart (Anas penelope), piilpart (Anas crecca), sinikael-part (Anas plathyrhynchos), luitsnokk-part (Anas clypeata), tuttvart (Aythya fuligula).

’Kirjeldus:
Kaitseala on moodustatud ENSV Pärnu Rajooni TSN Täitevkomitee 27. septembri 1976. a otsusega nr 253 «Looduskaitse objektide kohta rajoonis» loodud kohaliku tähtsusega zooloogiliste kaitsealade Heinlaid ja Kivilaid baasil. Pärnu Maakonnavalitsuse 12. juuli 1991. a määrusega nr 319 «Kohaliku tähtsusega looduskaitse objektide kohta» kinnitati need kaitsealad kohaliku tähtsusega looduskaitseobjektiks Tõstamaa laiud.

Keskpunkti koordinaadid

Keskpunkti koordinaadid:
Ristkoordinaat Kraad, minut, sekund
X 6460418 58°17'3" N
Y 505603 24°5'43" E

Kandeotsused

Esmane kanne:
27.09.1976
Viimane kanne:
13.02.2014, Piret Gorban
Esmase kande alusdokument:

Vööndid

Vööndi nimetus Pindala Tüüp Vööndi kategooria Asukoht kaardil
Tõstamaa MKA, Kavaru-Peerni pv. 581,8 piiranguvöönd V - Maastikukaitseala
Tõstamaa MKA, Suti pv. 142,3 piiranguvöönd V - Maastikukaitseala
Tõstamaa MKA, Tõstamaa laidude skv. 202,2 sihtkaitsevöönd IV - Elupaiga- või liigikaitseala
Tõstamaa MKA, Värati pv. 362 piiranguvöönd V - Maastikukaitseala

Näita lehekülgede kaupa

Kokku 4 kirjet 1 leheküljel

Objekti link:
http://register.keskkonnainfo.ee/envreg/main?reg_kood=KLO1000565&mount=view

Tagasi | Esilehele | Üles