Suursoo-Leidissoo hoiuala (Läänemaa)

Objekti nimetus:
Suursoo-Leidissoo hoiuala (Läänemaa)
Maismaa pindala, ha:
1 084,3 ha
Tüüp:
hoiuala
Veeosa pindala, ha:
1,0 ha
Registrikood:
KLO2000154
Pindala kokku:
1 085,3 ha
Valitseja(d):
Keskkonnaameti Põhja regioon,Keskkonnaameti Lääne regioon
Kaitse staatus:
kaitsealune
Asukoht:
Läänemaa, Lääne-Nigula vald, Nõmmemaa küla;Läänemaa, Lääne-Nigula vald, Seljaküla küla;Läänemaa, Lääne-Nigula vald, Kuijõe küla;Harjumaa, Lääne-Harju vald, Hatu küla;Läänemaa, Lääne-Nigula vald, Vaisi küla

Maamaks

On maamaksusoodustus:
Jah
Maamaksu määr:
50%

Lisainfo

Kirjeldus:
’Kaitse eesmärk:
Suursoo-Leidissoo hoiuala kaitse-eesmärk on nõukogu direktiivi 92/43/EMÜ I lisas nimetatud elupaigatüüpide - rabade (7110*), vanade loodusmetsade (9010*), soostuvate ja soo-lehtmetsade (9080), siirdesoo- ja rabametsade (91D0*) kaitse ning II lisas nimetatud liikide ja nõukogu direktiivi 79/409/EMÜ I lisas nimetatud liikide ning I lisas nimetamata rändlinnuliikide kaitse. Liigid, kelle elupaika kaitstakse, on: saarmas (Lutra lutra), tiigilendlane (Myotis dasycneme), kaljukotkas (Aquila chrysaetos), must-toonekurg (Ciconia nigra), soo-loorkull (Circus pygargus), väikepistrik (Falco columbarius), sookurg (Grus grus), punaselg-õgija (Lanius collurio), väikekoovitaja (Numenius phaeopus).

Keskpunkti koordinaadid

Keskpunkti koordinaadid:
Ristkoordinaat Kraad, minut, sekund
X 6556729 59°8'56" N
Y 492085 23°51'42" E

Kandeotsused

Esmane kanne:
28.02.2006
Viimane kanne:
13.02.2014, Piret Gorban
Esmase kande alusdokument:

Objekti link:
http://register.keskkonnainfo.ee/envreg/main?reg_kood=KLO2000154&mount=view

Tagasi | Esilehele | Üles