Soo-otsa looduskaitseala

Objekti nimetus:
Soo-otsa looduskaitseala
Maismaa pindala, ha:
737,0 ha
Tüüp:
kaitseala - looduskaitseala
Veeosa pindala, ha:
0,0 ha
Registrikood:
KLO1000568
Pindala kokku:
737,0 ha
Valitseja(d):
Keskkonnaameti Lääne regioon
Kaitse staatus:
kaitsealune
Asukoht:
Pärnumaa, Saarde vald, Kikepera küla

Maamaks

On maamaksusoodustus:
Jah
Maamaksu määr:

Lisainfo

Kirjeldus:
’Kaitse eesmärk:
Soo-otsa looduskaitseala võetakse kaitse alla, et kaitsta:
1) liike, keda nõukogu direktiiv 79/409/EMÜ loodusliku linnustiku kaitse kohta nimetab I lisas ning kes on ühtlasi I ja II kaitsekategooria liigid;
2) elupaigatüüpe, mida nõukogu direktiiv 92/43/EMÜ looduslike elupaikade ning loodusliku loomastiku ja taimestiku kaitse kohta nimetab I lisas. Need elupaigatüübid on: vanad loodusmetsad (9010*), soostuvad ja soo-lehtmetsad (9080*) ning siirdesoo- ja rabametsad (91D0*).

Keskpunkti koordinaadid

Keskpunkti koordinaadid:
Ristkoordinaat Kraad, minut, sekund
X 6466554 58°20'11" N
Y 550816 24°52'3" E

Kandeotsused

Esmane kanne:
30.03.2007
Viimane kanne:
13.02.2014, Piret Gorban
Esmase kande alusdokument:

Vööndid

Vööndi nimetus Pindala Tüüp Vööndi kategooria Asukoht kaardil
Soo-otsa LKA, Kesksoo skv. 589,4 sihtkaitsevöönd IV - Elupaiga- või liigikaitseala
Soo-otsa LKA, Sooääre skv. 147,6 sihtkaitsevöönd Ib - Kõnnumaa

Näita lehekülgede kaupa

Kokku 2 kirjet 1 leheküljel

Objekti link:
http://register.keskkonnainfo.ee/envreg/main?reg_kood=KLO1000568&mount=view

Tagasi | Esilehele | Üles