Tõrasoo looduskaitseala

Objekti nimetus:
Tõrasoo looduskaitseala
Maismaa pindala, ha:
3 306,3 ha
Tüüp:
kaitseala - looduskaitseala
Veeosa pindala, ha:
0,0 ha
Registrikood:
KLO1000248
Pindala kokku:
3 306,3 ha
Valitseja(d):
Keskkonnaameti Lääne regioon
Kaitse staatus:
kaitsealune
Asukoht:
Raplamaa, Kehtna vald, Nõlva küla;Raplamaa, Märjamaa vald, Paisumaa küla;Raplamaa, Rapla vald, Valli küla;Raplamaa, Rapla vald, Metsküla küla;Raplamaa, Rapla vald, Nõmmküla küla;Raplamaa, Märjamaa vald, Valgu-Vanamõisa küla;Raplamaa, Rapla vald, Keo küla;Raplamaa, Märjamaa vald, Kohtru küla;Raplamaa, Märjamaa vald, Nääri küla;Raplamaa, Rapla vald, Vahakõnnu küla

Maamaks

On maamaksusoodustus:
Jah
Maamaksu määr:

Lisainfo

Kirjeldus:
’Kaitse eesmärk:
Tõrasoo looduskaitseala võetakse kaitse alla:
1) poollooduslike koosluste, metsakoosluste, soode ning kaitsealuste liikide ja nende elupaikade kaitseks;
2) EÜ nõukogu direktiivi 79/409/EMÜ loodusliku linnustiku kaitse kohta I lisas nimetatud liigi, mis on ühtlasi ka II kategooria kaitsealune liik, kaitseks;
3) EÜ nõukogu direktiivi 92/43/EMÜ looduslike elupaikade ning loodusliku taimestiku ja loomastiku kaitse kohta I lisas nimetatud elupaigatüüpide - loode (alvarite) (6280*), sinihelmikakoosluste (6410), rabade (7110*), rikutud, kuid taastumisvõimeliste rabade (7120), siirde- ja õõtsiksoode (7140), liigirikaste madalsoode (7230), vanade loodusmetsade (9010*), vanade laialehiste metsade (9020*), rohunditerikaste kuusikute (9050), puiskarjamaade (9070), soostuvate ja soo-lehtmetsade (9080) ning siirdesoo- ja rabametsade (91D0*) kaitseks;
4) EÜ nõukogu direktiivi 92/43/EMÜ II lisas nimetatud liigi, mis on ühtlasi II kategooria kaitsealune liik, ning II lisas nimetatud eesti soojumika (Saussurea alpina ssp. esthonica), mis on ühtlasi III kategooria kaitsealune liik, elupaikade kaitseks.

Keskpunkti koordinaadid

Keskpunkti koordinaadid:
Ristkoordinaat Kraad, minut, sekund
X 6520367 58°49'15" N
Y 540054 24°41'36" E

Kandeotsused

Esmane kanne:
16.06.2005
Viimane kanne:
13.02.2014, Piret Gorban
Esmase kande alusdokument:

Vööndid

Vööndi nimetus Pindala Tüüp Vööndi kategooria Asukoht kaardil
Tõrasoo LKA, Kose nõmme skv. 89 sihtkaitsevöönd IV - Elupaiga- või liigikaitseala
Tõrasoo LKA, Kose raba skv. 216,4 sihtkaitsevöönd IV - Elupaiga- või liigikaitseala
Tõrasoo LKA, Mailukse skv. 1 642,3 sihtkaitsevöönd IV - Elupaiga- või liigikaitseala
Tõrasoo LKA, Salavalge skv. 82,6 sihtkaitsevöönd IV - Elupaiga- või liigikaitseala
Tõrasoo LKA, Tõrasoo pv. 767,3 piiranguvöönd VI - Piiratud looduskasutusega kaitseala
Tõrasoo LKA, Tõrasoo skv. 508,7 sihtkaitsevöönd IV - Elupaiga- või liigikaitseala

Näita lehekülgede kaupa

Kokku 6 kirjet 1 leheküljel

Objekti link:
http://register.keskkonnainfo.ee/envreg/main?reg_kood=KLO1000248&mount=view

Tagasi | Esilehele | Üles