Käina lahe-Kassari maastikukaitseala

Objekti nimetus:
Käina lahe-Kassari maastikukaitseala
Maismaa pindala, ha:
3 205,7 ha
Tüüp:
kaitseala - maastikukaitseala
Veeosa pindala, ha:
2 475,5 ha
Registrikood:
KLO1000508
Pindala kokku:
5 681,2 ha
Valitseja(d):
Keskkonnaameti Lääne regioon
Kaitse staatus:
kaitsealune
Asukoht:
Hiiumaa, Hiiumaa vald, Esiküla küla;Hiiumaa, Hiiumaa vald, Laheküla küla;Hiiumaa, Hiiumaa vald, Jõeküla küla;Hiiumaa, Hiiumaa vald, Nasva küla;Hiiumaa, Hiiumaa vald, Niidiküla küla;Hiiumaa, Hiiumaa vald, Kassari küla;Hiiumaa, Hiiumaa vald, Selja küla;Hiiumaa, Hiiumaa vald, Käina alevik;Hiiumaa, Hiiumaa vald, Taguküla küla;Hiiumaa, Hiiumaa vald, Vaemla küla;Hiiumaa, Hiiumaa vald, Orjaku küla

Maamaks

On maamaksusoodustus:
Jah
Maamaksu määr:

Lisainfo

Kirjeldus:
’Kaitse eesmärk:
Käina lahe-Kassari maastikukaitseala kaitse-eesmärk on kaitsta:
1) Kassari saare ja Käina lahe äärseid poollooduslikke kooslusi ning Käina lahte ja muid olulisi lindude rändepeatus- ning pesitsuspaiku;
2) elupaigatüüpe, mida nõukogu direktiiv 92/43/EMÜ looduslike elupaikade ning loodusliku loomastiku ja taimestiku kaitse kohta nimetab I lisas. Need elupaigatüübid on: veealused liivamadalad (1110), liivased ja mudased pagurannad (1140), laiad madalad lahed (1160), esmased rannavallid (1210), väikesaared ning laiud (1620), rannaniidud (1630*), kadastikud (5130), lood (6280*), puisniidud (6530*), vanad loodusmetsad (9010*), vanad laialehised metsad (9020*), puiskarjamaad (9070) ning soostuvad ja soo-lehtmetsad (9080*);
3) liike, keda nõukogu direktiiv 79/409/EMÜ loodusliku linnustiku kaitse kohta nimetab I lisas. Nendest liikidest üks kuulub I kaitsekategooria liikide hulka, naaskelnokk (Recurvirostra avosetta) on II kaitsekategooria liik ning randtiir (Sterna paradisaea) ja jõgitiir (Sterna hirundo) on III kaitsekategooria liigid;
4) taimeliiki, mida nõukogu direktiiv 92/43/EMÜ nimetab II lisas, - emaputke (Angelica palustris), mis on ühtlasi III kaitsekategooria liik, samuti II lisast puuduvat I kaitsekategooria liiki ja tema elupaiku.

’Kirjeldus:
Käina lahe-Kassari maastikukaitseala asub Hiiumaal Käina vallas. Juba 1939. aastal võeti kaitse alla Kassari ja Vaemla lahe tervisemudaalad. 1962. aastal moodustati kaks eraldi kaitseala: Kassari saare maastikukaitseala ja Käina lahe ornitoloogiline kaitseala. 1998. aastal moodustati nende põhjal üks ühine maastikukaitseala, mille eesmärgiks on kaitsta lindude rändepeatus- ja pesitsuskohta, Käina lahte ning Kassari poollooduslike kooslustega pärandkultuurmaastikku. Käina lahes leiduvad suured ravimuda varud, samuti pesitseb ja peatub seal palju linde, nagu merikotkas, naaskelnokk, hüüp, niidurüdi. Kassari saare maastikule on iseloomulikud kadastikud, rannaniidud ja liigirikkad aruniidud. Siin leidub rohkelt kaitsealuseid taimeliike nagu II kaitsekategooria veripunane koldrohi, tui-tähtpea, hall soolmalts, kaljukress ja mitmed käpalised. Kaitseala üldpindala on 5681,2 ha, sellest 2475,4 ha moodustab mereala.

I kat: merikotkas,
II kat: naaskelnokk, hüüp, niidurüdi
II kat taimed: liht-randpung, tui-tähtpea, balti sõrmkäpp, alpi litterhein, peen jänesekõrv

Pesitsevad liigid: Botaurus stellaris, Circus aeruginosus, Haliaeetus albicilla, Lanius collurio, Podiceps auritus, Porzana porzana, Recurvirostra avosetta, Sterna albifrons, Sterna hirundo, Sterna paradisaea, Tringa glareola.

Läbirändavad liigid: Branta leucopsis, Cygnus columbianus, Cygnus cygnus, Grus grus, Pluvialis apricaria. (K. Möller, 1998)

Kaitsealused taimeliigid: Dactylorhiza fuchsii, Liparis loeselii. (Keskkonnaekspertiis, 1997; K. Möller, 1998)

Turism: Orjaku mäel linnuvaatlustorn. Õpperada: Orjakus saab täiendust pidevalt juurde, väliauditoorium Laisma silla lähedal Esiküla karjamaal. (M. Jeeser 2002)

Keskpunkti koordinaadid

Keskpunkti koordinaadid:
Ristkoordinaat Kraad, minut, sekund
X 6518510 58°48'2" N
Y 432527 22°49'57" E

Kandeotsused

Esmane kanne:
20.09.1961
Viimane kanne:
24.04.2014, Nele Jõessar
Esmase kande alusdokument:

Vööndid

Vööndi nimetus Pindala Tüüp Vööndi kategooria Asukoht kaardil
Käina lahe-Kassari MKA, Esiküla pv. 204,1 piiranguvöönd V - Maastikukaitseala
Käina lahe-Kassari MKA, Kassari pv. 1 295,4 piiranguvöönd V - Maastikukaitseala
Käina lahe-Kassari MKA, Kassari sääre skv. 129,1 sihtkaitsevöönd V - Maastikukaitseala
Käina lahe-Kassari MKA, Kiigeplatsi pv. 2,9 piiranguvöönd V - Maastikukaitseala
Käina lahe-Kassari MKA, Käina lahe skv. 799,9 sihtkaitsevöönd IV - Elupaiga- või liigikaitseala
Käina lahe-Kassari MKA, Käina skv. 469,9 sihtkaitsevöönd V - Maastikukaitseala
Käina lahe-Kassari MKA, Orjaku pv. 15,9 piiranguvöönd V - Maastikukaitseala
Käina lahe-Kassari MKA, Orjaku silma skv. 18,8 sihtkaitsevöönd V - Maastikukaitseala
Käina lahe-Kassari MKA, Piibunina skv. 8,2 sihtkaitsevöönd IV - Elupaiga- või liigikaitseala
Käina lahe-Kassari MKA, Taguküla skv. 1 078,7 sihtkaitsevöönd IV - Elupaiga- või liigikaitseala

« | Eelmised | 1 2 | Järgmised | » | Kuva kõik

Kokku 15 kirjet 2 leheküljel

Objekti link:
http://register.keskkonnainfo.ee/envreg/main?reg_kood=KLO1000508&mount=view

Tagasi | Esilehele | Üles