Võhandu jõe hoiuala (Põlva)

Objekti nimetus:
Võhandu jõe hoiuala (Põlva)
Maismaa pindala, ha:
3,4 ha
Tüüp:
hoiuala
Veeosa pindala, ha:
15,1 ha
Registrikood:
KLO2000021
Pindala kokku:
18,5 ha
Valitseja(d):
Keskkonnaameti Lõuna regioon
Kaitse staatus:
kaitsealune
Asukoht:
Põlvamaa, Räpina vald, Koolma küla;Põlvamaa, Kanepi vald, Jõksi küla;Põlvamaa, Kanepi vald, Hino küla;Võrumaa, Võru vald, Paidra küla;Võrumaa, Võru vald, Punakülä küla;Võrumaa, Võru vald, Kärgula küla;Põlvamaa, Räpina vald, Jõeveere küla;Põlvamaa, Kanepi vald, Koigera küla;Põlvamaa, Räpina vald, Sarvemäe küla;Põlvamaa, Räpina vald, Leevi küla;Võrumaa, Võru vald, Haamaste küla;Põlvamaa, Kanepi vald, Kanepi alevik;Põlvamaa, Kanepi vald, Erastvere küla;Põlvamaa, Räpina vald, Haavapää küla;Põlvamaa, Kanepi vald, Jõgehara küla

Maamaks

On maamaksusoodustus:
Jah
Maamaksu määr:
50%

Lisainfo

Kirjeldus:
’Kaitse eesmärk:
Võhandu jõe hoiuala kaitse-eesmärk on EÜ nõukogu direktiivi 92/43/EMÜ I lisas nimetatud elupaigatüübi - jõgede ja ojade (3260) ning II lisas nimetatud liikide - hariliku hingi (Cobitis taenia), hariliku võldase (Cottus gobio), hariliku vingerja (Misgurnus fossili), rohe-vesihobu (Ophiogomphus cecilia) ja paksukojalise jõekarbi (Unio crassus) elupaikade kaitse.

Keskpunkti koordinaadid

Keskpunkti koordinaadid:
Ristkoordinaat Kraad, minut, sekund
X 6427703 57°57'19" N
Y 676430 26°58'51" E

Kandeotsused

Esmane kanne:
14.07.2005
Viimane kanne:
23.03.2015, Reigo Roasto
Esmase kande alusdokument:

Objekti link:
http://register.keskkonnainfo.ee/envreg/main?reg_kood=KLO2000021&mount=view

Tagasi | Esilehele | Üles