Parika looduskaitseala

Objekti nimetus:
Parika looduskaitseala
Maismaa pindala, ha:
2 087,6 ha
Tüüp:
kaitseala - looduskaitseala
Veeosa pindala, ha:
105,5 ha
Registrikood:
KLO1000190
Pindala kokku:
2 193,1 ha
Valitseja(d):
Keskkonnaameti Lõuna regioon
Kaitse staatus:
kaitsealune
Asukoht:
Viljandimaa, Põhja-Sakala vald, Ülde küla;Viljandimaa, Põhja-Sakala vald, Aimla küla;Viljandimaa, Põhja-Sakala vald, Kuhjavere küla;Viljandimaa, Viljandi vald, Moori küla;Viljandimaa, Viljandi vald, Parika küla;Viljandimaa, Põhja-Sakala vald, Unakvere küla

Maamaks

On maamaksusoodustus:
Jah
Maamaksu määr:

Lisainfo

Kirjeldus:
’Kaitse eesmärk:
Parika looduskaitseala kaitse-eesmärk on:
1) EÜ nõukogu direktiivi 79/409/EMÜ loodusliku linnustiku kaitse kohta I lisas nimetatud linnuliikide, mille hulka kuuluvad ka I ja II kategooria kaitsealused liigid, ja I lisast puuduvate rändlinnuliikide kaitse;
2) EÜ nõukogu direktiivi 92/43/EMÜ looduslike elupaikade ning loodusliku loomastiku ja taimestiku kaitse kohta I lisas nimetatud elupaigatüüpide - looduslikus seisundis rabade (7110*), rikutud, kuid taastumisvõimeliste rabade (7120), siirdesoo- ja rabametsade (91D0*), vanade loodusmetsade (9010*), siirde- ja õõtsiksoode (7140), huumustoiteliste järvede ja järvikute (3160) ning soostuvate ja soo-lehtmetsade (9080) kaitse.

’Kirjeldus:
Parika looduskaitseala asub Viljandimaal Suure-Jaani, Kolga-Jaani, Viljandi ja Kõo vallas. Kaitseala on loodud 1981. aastal Parika raba ja sealsete kaitsealuste taime- ja loomaliikide kaitseks. Soo on tekkinud järve soostumisel ning toitub sademetest, äärealad ka põhja- ja valgveest. Parika rabas asub 2 järve - Parika (114,2 ha) ja Väikejärv (4,8 ha) ning 46,2 ha mineraalmaasaari. Kaitseala pindala on 2193,1 ha.

Kaitsealused loomaliigid: Dendrocopos leucotos, Ciconia nigra, Tetrao urogallus, Ciconia ciconia, Grus grus, Tetrao tetrix.

Kaitsealused taimeliigid: Dactylorhiza incarnata, Dactylorhiza maculata, Dactylorhiza fuchsii, Corallorhiza trifida, Epipactis helleborine, Nymphaea candida, Epipactis palustris, Listera ovata, Platanthera bifolia.
(Keskkonnaekspertiis, 1998)

Keskpunkti koordinaadid

Keskpunkti koordinaadid:
Ristkoordinaat Kraad, minut, sekund
X 6486741 58°30'30" N
Y 603355 25°46'24" E

Kandeotsused

Esmane kanne:
25.05.1981
Viimane kanne:
21.04.2014, Nele Jõessar
Esmase kande alusdokument:

Vööndid

Vööndi nimetus Pindala Tüüp Vööndi kategooria Asukoht kaardil
Parika LKA, Nõuassaare skv. 159,4 sihtkaitsevöönd IV - Elupaiga- või liigikaitseala
Parika LKA, Parika skv. 1 721,6 sihtkaitsevöönd IV - Elupaiga- või liigikaitseala
Parika LKA, Särgla skv. 312 sihtkaitsevöönd IV - Elupaiga- või liigikaitseala

Näita lehekülgede kaupa

Kokku 3 kirjet 1 leheküljel

Objekti link:
http://register.keskkonnainfo.ee/envreg/main?reg_kood=KLO1000190&mount=view

Tagasi | Esilehele | Üles