Tahkuna looduskaitseala

Objekti nimetus:
Tahkuna looduskaitseala
Maismaa pindala, ha:
1 863,5 ha
Tüüp:
kaitseala - looduskaitseala
Veeosa pindala, ha:
15,1 ha
Registrikood:
KLO1000290
Pindala kokku:
1 878,6 ha
Valitseja(d):
Keskkonnaameti Lääne regioon
Kaitse staatus:
kaitsealune
Asukoht:
Hiiumaa, Hiiumaa vald, Kauste küla;Hiiumaa, Hiiumaa vald, Meelste küla;Hiiumaa, Hiiumaa vald, Malvaste küla;Hiiumaa, Hiiumaa vald, Tareste küla;Hiiumaa, Hiiumaa vald, Kodeste küla;Hiiumaa, Hiiumaa vald, Tahkuna küla;Hiiumaa, Hiiumaa vald, Mangu küla;Hiiumaa, Hiiumaa vald, Lehtma küla

Maamaks

On maamaksusoodustus:
Jah
Maamaksu määr:

Lisainfo

Kirjeldus:
’Kaitse eesmärk:
Tahkuna looduskaitseala kaitse-eesmärk on:
1) inimmõjuta või vähese inimmõjuga põlismetsade, soode ja kinnikasvavate järvede kaitse, luidete ja luitemetsade säilitamine ning kaitsealuste liikide ja nende elupaikade kaitse;
2) nõukogu direktiivi 79/409/EMÜ loodusliku linnustiku kaitse kohta I lisas nimetatud liigi, mis on ühtlasi I kategooria kaitsealune liik, kaitse;
3) nõukogu direktiivi 92/43/EMÜ looduslike elupaikade ning loodusliku loomastiku ja taimestiku kaitse kohta I lisas nimetatud elupaigatüüpide - hallide luidete (2130*), metsastunud luidete (2180), siirde- ja õõtsiksoode (7140), vanade loodusmetsade (9010*), soostuvate ja soo-lehtmetsade (9080*) ning siirdesoo- ja rabametsade (91D0*) kaitse;
4) nõukogu direktiivi 92/43/EMÜ II lisas nimetatud liigi, mis on ühtlasi I kategooria kaitsealune liik, ning II lisas nimetatud liigi, mis on ühtlasi II kategooria kaitsealune liik, elupaikade kaitse.

’Kirjeldus:
Tahkuna looduskaitseala asub Hiiumaal, Pühalepa ja Hiiu vallas. Kaitseala on loodud Hiiumaa iseloomulike maastikukomplekside ning looduskaitsealuste liikide elupaikade (merikotkas, laululuik, täpik-huik, mudanepp jt) ja kasvukohtade (loim-vesipaunikas, tume nokkhein, lääne mõõkrohi, kõdu-koralljuur, roomav öövigle jt) kaitseks. Üheks peamiseks ülesandeks on inimmõjuta arumetsade (eelkõige palumetsade) säilitamine. Omapärased mereranniku luitemetsad ning endiste ja praegu kinnikasvavate järvede kooslused. Liigirikas elustik, kõik soometsade kasvukohatüübid esindatud. Tahkuna looduskaitsealal asuv jugapuude kasvukoht on kaitse all juba 1924. aastast. Kaitseala pindala on 1878,6 ha.

Turism: Tahkunat läbib matkarada - Anneõuest kuni Kauste külani.

Keskpunkti koordinaadid

Keskpunkti koordinaadid:
Ristkoordinaat Kraad, minut, sekund
X 6547113 59°3'20" N
Y 421293 22°37'41" E

Kandeotsused

Esmane kanne:
28.05.1958
Viimane kanne:
21.04.2014, Nele Jõessar
Esmase kande alusdokument:

Vööndid

Vööndi nimetus Pindala Tüüp Vööndi kategooria Asukoht kaardil
Tahkuna LKA, Järidemetsa skv. 458,3 sihtkaitsevöönd Ib - Kõnnumaa
Tahkuna LKA, Kauste skv. 179,8 sihtkaitsevöönd IV - Elupaiga- või liigikaitseala
Tahkuna LKA, Kodeste metsa skv. 170,8 sihtkaitsevöönd IV - Elupaiga- või liigikaitseala
Tahkuna LKA, Kodeste soo skv. 253,1 sihtkaitsevöönd Ib - Kõnnumaa
Tahkuna LKA, Lehtma loodusreservaat 188,1 loodusreservaat Ia - Loodusreservaat
Tahkuna LKA, Lepaniidi skv. 132 sihtkaitsevöönd Ib - Kõnnumaa
Tahkuna LKA, Lõimastu skv. 496,6 sihtkaitsevöönd IV - Elupaiga- või liigikaitseala

Näita lehekülgede kaupa

Kokku 7 kirjet 1 leheküljel

Objekti link:
http://register.keskkonnainfo.ee/envreg/main?reg_kood=KLO1000290&mount=view

Tagasi | Esilehele | Üles