Jaandi hoiuala

Objekti nimetus:
Jaandi hoiuala
Maismaa pindala, ha:
14,2 ha
Tüüp:
hoiuala
Veeosa pindala, ha:
0,3 ha
Registrikood:
KLO2000305
Pindala kokku:
14,5 ha
Valitseja(d):
Keskkonnaameti Lääne regioon
Kaitse staatus:
kaitsealune
Asukoht:
Saaremaa, Saaremaa vald, Ohessaare küla;Saaremaa, Saaremaa vald, Türju küla

Maamaks

On maamaksusoodustus:
Jah
Maamaksu määr:
50%

Lisainfo

Kirjeldus:
’Kaitse eesmärk:
Jaandi hoiuala kaitse-eesmärk on nõukogu direktiivi 92/43/EMÜ I lisas nimetatud elupaigatüüpide - lubjarikkal mullal kuivade niitude (6210*), lubjavaesel mullal liigirikaste niitude (6270*), loodude (6280*), aas-rebasesaba ja ürt-punanupuga niitude (6510), lääne-mõõkrohuga lubjarikaste madalsoode (7210*), liigirikaste madalsoode (7230) ja puiskarjamaade (9070) kaitse ningII kaitsekategooria linnuliigi - laululuige (Cygnus cygnus) ja III kaitsekategooria linnuliikide - hallpõsk-püti (Podiceps grisegena), roo-loorkulli (Circus aeruginosus), taida (Gallinula chloropus) ning sookure (Grus grus) elupaikade kaitse.

Keskpunkti koordinaadid

Keskpunkti koordinaadid:
Ristkoordinaat Kraad, minut, sekund
X 6429563 57°59'31" N
Y 383037 22°1'19" E

Kandeotsused

Esmane kanne:
18.05.2007
Viimane kanne:
13.02.2014, Piret Gorban
Esmase kande alusdokument:

Objekti link:
http://register.keskkonnainfo.ee/envreg/main?reg_kood=KLO2000305&mount=view

Tagasi | Esilehele | Üles