Võrtsjärve hoiuala (Tartu)

Objekti nimetus:
Võrtsjärve hoiuala (Tartu)
Maismaa pindala, ha:
1 107,3 ha
Tüüp:
hoiuala
Veeosa pindala, ha:
9 774,4 ha
Registrikood:
KLO2000239
Pindala kokku:
10 881,7 ha
Valitseja(d):
Keskkonnaameti Lõuna regioon
Kaitse staatus:
kaitsealune
Asukoht:
Tartumaa, Elva vald, Tamme küla;Tartumaa, Elva vald, Rannaküla küla;Tartumaa, Elva vald, Koruste küla;Tartumaa, Elva vald, Sangla küla;Tartumaa, Elva vald, Kaarlijärve küla;Tartumaa, Elva vald, Vehendi küla;Tartumaa, Elva vald, Lapetukme küla;Tartumaa, Elva vald, Järveküla küla;Tartumaa, Elva vald, Suure-Rakke küla;Tartumaa, Elva vald, Väike-Rakke küla;Tartumaa, Elva vald, Verevi küla

Maamaks

On maamaksusoodustus:
Jah
Maamaksu määr:
50%

Lisainfo

Kirjeldus:
’Kaitse eesmärk:
Võrtsjärve hoiuala kaitse-eesmärk on nõukogu direktiivi 92/43/EMÜ I lisas nimetatud elupaigatüüpide - looduslikult rohketoiteliste järvede (3150), lamminiitude (6450), siirdesoo- ja rabametsade (91D0*) kaitse ning II lisas nimetatud liikide, samuti nõukogu direktiivi 79/409/EMÜ I lisas nimetatud liikide ja I lisas nimetamata rändlinnuliikide elupaikade kaitse. Liigid, kelle elupaika kaitstakse, on: soopart ehk pahlsaba-part (Anas acuta), viupart (Anas penelope), sinikael-part (Anas platyrhynchus), rägapart (Anas querquedula), suur-laukhani (Anser albifrons), punapea-vart (Aythya ferina), tuttvart (Aythya fuligula), hüüp (Botaurus stellaris), sõtkas (Bucephala clangula), mustviires (Chlidonias niger), roo-loorkull (Circus aeruginosus), rukkirääk (Crex crex), väikeluik (Cygnus columbianus bewickii), lauk (Fulica atra), väikekoskel (Mergus albellus), jääkoskel (Mergus merganser), tuttpütt (Podiceps cristatus) ning harilik tõugjas (Aspius aspius), harilik hink (Cobitis taenia), harilik võldas (Cottus gobio) ja harilik vingerjas (Misgurnus fossilis)

Keskpunkti koordinaadid

Keskpunkti koordinaadid:
Ristkoordinaat Kraad, minut, sekund
X 6458711 58°15'5" N
Y 624163 26°6'54" E

Kandeotsused

Esmane kanne:
01.06.2006
Viimane kanne:
13.02.2014, Piret Gorban
Esmase kande alusdokument:

Objekti link:
http://register.keskkonnainfo.ee/envreg/main?reg_kood=KLO2000239&mount=view

Tagasi | Esilehele | Üles