Siiraku looduskaitseala

Objekti nimetus:
Siiraku looduskaitseala
Maismaa pindala, ha:
685,8 ha
Tüüp:
kaitseala - looduskaitseala
Veeosa pindala, ha:
0,0 ha
Registrikood:
KLO1000573
Pindala kokku:
685,8 ha
Valitseja(d):
Keskkonnaameti Lääne regioon
Kaitse staatus:
kaitsealune
Asukoht:
Pärnumaa, Saarde vald, Lähkma küla;Pärnumaa, Saarde vald, Kalda küla;Pärnumaa, Saarde vald, Surju küla

Maamaks

On maamaksusoodustus:
Jah
Maamaksu määr:

Lisainfo

Kirjeldus:
’Kaitse eesmärk:
Siiraku looduskaitseala võetakse kaitse alla, et kaitsta:
1) liike, keda nõukogu direktiiv 79/409/EMÜ loodusliku linnustiku kaitse kohta nimetab I lisas ning kellest üks on I kaitsekategooria liik, üks on II kaitsekategooria liik ning hallpea-rähn (Picus canus), musträhn (Dryocopus martius), herilaseviu (Pernis apivorus), händkakk (Strix uralensis), värbkakk (Glaucidium passerinum) ning väike-kärbsenäpp (Ficedula parva) on III kaitsekategooria liigid.
2) elupaigatüüpe, mida nõukogu direktiiv 92/43/EMÜ looduslike elupaikade ning loodusliku loomastiku ja taimestiku kaitse kohta nimetab I lisas. Need elupaigatüübid on vanad loodusmetsad (9010*), rohunditerikkad kuusikud (9050), soostuvad ja soo-lehtmetsad (9080*) ning siirdesoo- ja rabametsad (91D0*);
3) III kaitsekategooria liiki harilikku ungrukolda (Huperzia selago).

Keskpunkti koordinaadid

Keskpunkti koordinaadid:
Ristkoordinaat Kraad, minut, sekund
X 6454763 58°13'52" N
Y 546617 24°47'36" E

Kandeotsused

Esmane kanne:
03.04.2007
Viimane kanne:
13.02.2014, Piret Gorban
Esmase kande alusdokument:

Vööndid

Vööndi nimetus Pindala Tüüp Vööndi kategooria Asukoht kaardil
Siiraku LKA, Jaama skv. 347 sihtkaitsevöönd Ib - Kõnnumaa
Siiraku LKA, Riisselja skv. 338,8 sihtkaitsevöönd IV - Elupaiga- või liigikaitseala

Näita lehekülgede kaupa

Kokku 2 kirjet 1 leheküljel

Objekti link:
http://register.keskkonnainfo.ee/envreg/main?reg_kood=KLO1000573&mount=view

Tagasi | Esilehele | Üles