Kareda looduskaitseala

Objekti nimetus:
Kareda looduskaitseala
Maismaa pindala, ha:
362,8 ha
Tüüp:
kaitseala - looduskaitseala
Veeosa pindala, ha:
0,0 ha
Registrikood:
KLO1000186
Pindala kokku:
362,8 ha
Valitseja(d):
Keskkonnaameti Põhja regioon
Kaitse staatus:
kaitsealune
Asukoht:
Järvamaa, Järva vald, Kareda küla;Järvamaa, Järva vald, Ämbra küla;Järvamaa, Järva vald, Öötla küla;Järvamaa, Paide linn, Suurpalu küla;Järvamaa, Järva vald, Kahala küla

Maamaks

On maamaksusoodustus:
Jah
Maamaksu määr:

Lisainfo

Kirjeldus:
’Kaitse eesmärk:
Kareda looduskaitseala võetakse kaitse alla:
1) EÜ nõukogu direktiivi 92/43/EMÜ looduslike elupaikade ning loodusliku loomastiku ja taimestiku kaitse kohta I lisas nimetatud elupaigatüüpide - lääne-mõõkrohuga lubjarikaste madalsoode (7210*), vanade loodusmetsade (9010*), rohunditerikaste kuusikute (9050), soostuvate ja soo-lehtmetsade (9080) kaitseks;
2) EÜ nõukogu direktiivi 79/409/EMÜ loodusliku linnustiku kaitse kohta I lisas nimetatud liikide, mis on ühtlasi I kategooria kaitsealused liigid, elupaikade kaitseks.

Keskpunkti koordinaadid

Keskpunkti koordinaadid:
Ristkoordinaat Kraad, minut, sekund
X 6533385 58°55'38" N
Y 602205 25°46'29" E

Kandeotsused

Esmane kanne:
14.07.2005
Viimane kanne:
13.02.2014, Piret Gorban
Esmase kande alusdokument:

Vööndid

Vööndi nimetus Pindala Tüüp Vööndi kategooria Asukoht kaardil
Kareda LKA, Kareda skv. 286,3 sihtkaitsevöönd IV - Elupaiga- või liigikaitseala
Kareda LKA, Murumäe skv. 76,5 sihtkaitsevöönd IV - Elupaiga- või liigikaitseala

Näita lehekülgede kaupa

Kokku 2 kirjet 1 leheküljel

Objekti link:
http://register.keskkonnainfo.ee/envreg/main?reg_kood=KLO1000186&mount=view

Tagasi | Esilehele | Üles