Kurese maastikukaitseala

Objekti nimetus:
Kurese maastikukaitseala
Maismaa pindala, ha:
524,6 ha
Tüüp:
kaitseala - maastikukaitseala
Veeosa pindala, ha:
0,0 ha
Registrikood:
KLO1000566
Pindala kokku:
524,6 ha
Valitseja(d):
Keskkonnaameti Lääne regioon
Kaitse staatus:
kaitsealune
Asukoht:
Pärnumaa, Lääneranna vald, Kibura küla;Pärnumaa, Lääneranna vald, Kurese küla;Pärnumaa, Lääneranna vald, Emmu küla;Pärnumaa, Lääneranna vald, Vastaba küla

Maamaks

On maamaksusoodustus:
Jah
Maamaksu määr:

Lisainfo

Kirjeldus:
’Kaitse eesmärk:
Kurese maastikukaitseala kaitse-eesmärk on kaitsta:
1) pärandmaastikku (ulatuslike kiviaedadega sumbkülamaastik, muinaspõllualad), karstialasid, Mihkli Salumäge ning kaitsealuseid liike;
2) elupaigatüüpe, mida nõukogu direktiiv 92/43/EMÜ looduslike elupaikade ning loodusliku loomastiku ja taimestiku kaitse kohta nimetab I lisas. Need elupaigatüübid on: kadastikud (5130), lood ehk alvarid (6280*), liigirikkad madalsood (7230), vanad loodusmetsad (9010*), rohunditerikkad kuusikud (9050) ja puiskarjamaad (9070);
3) liiki, keda nõukogu direktiiv 92/43/EMÜ nimetab II ja IV lisas ning kes on ühtlasi II kaitsekategooria liik, ja selle elupaiku ning direktiivi II lisas nimetatud teelehe-mosaiikliblika (Euphydryas aurinia), kes on ühtlasi III kategooria kaitsealune liik, elupaiku;
4) kaht II kaitsekategooria liiki ning III kaitsekategooria liike nagu soo-neiuvaip (Epipactis palustris), laialehine neiuvaip (Epipactis helleborine), tumepunane neiuvaip (Epipactis atrorubens), hall käpp (Orchis militaris), harilik käoraamat (Gymnadenia conopsea), suur käopõll (Listera ovata), vööthuul-sõrmkäpp (Dactylorhiza fuchsii) ning nende elupaiku.

’Kirjeldus:
Kaitseala on moodustatud Pärnu Rajooni TSN Täitevkomitee 27. septembri 1976. a otsusega nr 253 kaitse alla võetud ja Pärnu Maakonnavalitsuse 12. juuli 1991. a määrusega nr 319 «Kohaliku tähtsusega looduskaitse objektide kohta» kinnitatud maastiku üksikelemendi «Salumägi» baasil.

Keskpunkti koordinaadid

Keskpunkti koordinaadid:
Ristkoordinaat Kraad, minut, sekund
X 6500199 58°38'29" N
Y 507571 24°7'49" E

Kandeotsused

Esmane kanne:
27.09.1976
Viimane kanne:
13.02.2014, Piret Gorban
Esmase kande alusdokument:

Vööndid

Vööndi nimetus Pindala Tüüp Vööndi kategooria Asukoht kaardil
Kurese MKA, Kibura skv. 13,8 sihtkaitsevöönd V - Maastikukaitseala
Kurese MKA, Kurese pv. 256,3 piiranguvöönd V - Maastikukaitseala
Kurese MKA, Salumäe skv. 254,5 sihtkaitsevöönd IV - Elupaiga- või liigikaitseala

Näita lehekülgede kaupa

Kokku 3 kirjet 1 leheküljel

Objekti link:
http://register.keskkonnainfo.ee/envreg/main?reg_kood=KLO1000566&mount=view

Tagasi | Esilehele | Üles