Tõnija hoiuala

Objekti nimetus:
Tõnija hoiuala
Maismaa pindala, ha:
165,6 ha
Tüüp:
hoiuala
Veeosa pindala, ha:
0,0 ha
Registrikood:
KLO2000335
Pindala kokku:
165,6 ha
Valitseja(d):
Keskkonnaameti Lääne regioon
Kaitse staatus:
kaitsealune
Asukoht:
Saaremaa, Saaremaa vald, Röösa küla;Saaremaa, Saaremaa vald, Põlluküla küla;Saaremaa, Saaremaa vald, Tõnija küla

Maamaks

On maamaksusoodustus:
Jah
Maamaksu määr:
50%

Lisainfo

Kirjeldus:
’Kaitse eesmärk:
Tõnija hoiuala kaitse-eesmärk on nõukogu direktiivi 92/43/EMÜ I lisas nimetatud elupaigatüüpide - kadastike (5130), lubjavaesel mullal liigirikaste niitude (6270*), loodude (6280*), aas-rebasesaba ja ürt-punanupuga niitude (6510), puisniitude (6530*), liigirikaste madalsoode (7230) ja vanade laialehiste metsade (9020*) kaitse, samuti III kaitsekategooria linnuliigi - punaselg-õgija (Lanius collurio) elupaikade kaitse.

Keskpunkti koordinaadid

Keskpunkti koordinaadid:
Ristkoordinaat Kraad, minut, sekund
X 6474820 58°24'33" N
Y 437581 22°55'55" E

Kandeotsused

Esmane kanne:
18.05.2007
Viimane kanne:
13.02.2014, Piret Gorban
Esmase kande alusdokument:

Objekti link:
http://register.keskkonnainfo.ee/envreg/main?reg_kood=KLO2000335&mount=view

Tagasi | Esilehele | Üles