Kaugatoma-Lõu hoiuala

Objekti nimetus:
Kaugatoma-Lõu hoiuala
Maismaa pindala, ha:
246,1 ha
Tüüp:
hoiuala
Veeosa pindala, ha:
3 831,7 ha
Registrikood:
KLO2000313
Pindala kokku:
4 077,8 ha
Valitseja(d):
Keskkonnaameti Lääne regioon
Kaitse staatus:
kaitsealune
Asukoht:
Saaremaa, Saaremaa vald, Tiirimetsa küla;Saaremaa, Saaremaa vald, Rahuste küla;Saaremaa, Saaremaa vald, Lõu küla;Saaremaa, Saaremaa vald, Möldri küla;Saaremaa, Saaremaa vald, Üüdibe küla;Saaremaa, Saaremaa vald, Kaugatoma küla;Saaremaa, Saaremaa vald, Lassi küla

Maamaks

On maamaksusoodustus:
Jah
Maamaksu määr:
50%

Lisainfo

Kirjeldus:
’Kaitse eesmärk:
Kaugatoma-Lõu hoiuala kaitse-eesmärk on nõukogu direktiivi 92/43/EMÜ I lisas nimetatud elupaigatüüpide - liivaste ja mudaste pagurandade (1140), laiade madalate lahtede (1160), karide (1170), püsitaimestuga kivirandade (1220), väikesaarte ning laidude (1620), rannaniitude (1630*), kadastike (5130), lubjarikkal mullal kuivade niitude (6210*), lubjavaesel mullal liigirikaste niitude (6270*), loodude (6280*), liigirikaste madalsoode (7230), soostuvate ja soo-lehtmetsade (9080*) ning nõukogu direktiivi 79/409/EMÜ I lisas nimetatud linnuliikide ja I lisas nimetamata rändlinnuliikide elupaikade kaitse. Linnuliigid, kelle elupaiku kaitstakse, on: kühmnokk-luik (Cygnus olor), väikeluik (Cygnus columbianus bewickii), laululuik (Cygnus cygnus), hallhani (Anser anser), valgepõsk-lagle (Branta leucopsis), sinikael-part (Anas platyrhynchos), piilpart (Anas crecca), tuttvart (Aythya fuligula), merivart(Aythya marila), hahk (Somateria mollissima), aul (Clangula hyemalis), sõtkas (Bucephala clangula), väikekoskel (Mergus albellus), rohukoskel (Mergus serrator), jääkoskel (Mergus merganser), liivatüll (Charadrius hiaticula), rüüt (Pluvialis apricaria), kiivitaja (Vanellus vanellus), niidurüdi (Calidris alpina schinzii), tumetilder (Tringa erythropus), punajalg-tilder (Tringa totanus), heletilder (Tringa nebularia), tõmmukajakas (Larus fuscus) ja liivatüll (Charadrius hiaticula).

Keskpunkti koordinaadid

Keskpunkti koordinaadid:
Ristkoordinaat Kraad, minut, sekund
X 6442767 58°6'45" N
Y 391868 22°9'55" E

Kandeotsused

Esmane kanne:
18.05.2007
Viimane kanne:
21.11.2017, Kaire Sirel
Esmase kande alusdokument:

Objekti link:
http://register.keskkonnainfo.ee/envreg/main?reg_kood=KLO2000313&mount=view

Tagasi | Esilehele | Üles