Karuse-Linnuse hoiuala

Objekti nimetus:
Karuse-Linnuse hoiuala
Maismaa pindala, ha:
413,3 ha
Tüüp:
hoiuala
Veeosa pindala, ha:
0,0 ha
Registrikood:
KLO2000147
Pindala kokku:
413,3 ha
Valitseja(d):
Keskkonnaameti Lääne regioon
Kaitse staatus:
kaitsealune
Asukoht:
Pärnumaa, Lääneranna vald, Pajumaa küla;Pärnumaa, Lääneranna vald, Kinksi küla;Pärnumaa, Lääneranna vald, Linnuse küla;Pärnumaa, Lääneranna vald, Voose küla;Pärnumaa, Lääneranna vald, Nurmsi küla;Pärnumaa, Lääneranna vald, Järise küla;Pärnumaa, Lääneranna vald, Ridase küla;Pärnumaa, Lääneranna vald, Karuse küla;Pärnumaa, Lääneranna vald, Vagivere küla;Pärnumaa, Lääneranna vald, Lõo küla

Maamaks

On maamaksusoodustus:
Jah
Maamaksu määr:
50%

Lisainfo

Kirjeldus:
’Kaitse eesmärk:
Karuse-Linnuse hoiuala kaitse-eesmärk on nõukogu direktiivi 92/43/EMÜ I lisas nimetatud elupaigatüüpide - kuivade nõmmede (4030), kadastike (5130), niiskuslembeste kõrgrohustute (6430), aas-rebasesaba ja ürt-punanupuga niitude (6510), puisniitude (6530*), rikutud, kuid taastumisvõimeliste rabade (7120), vanade loodusmetsade (9010*), vanade laialehiste metsade (9020*), oosidel ja moreenikuhjatistel kasvavate okasmetsade (sürjametsade) (9060), puiskarjamaade (9070), soostuvate ja soo-lehtmetsade (9080), siirdesoo- ja rabametsade (91D0*) kaitse ning II lisas nimetatud liikide - emaputke (Angelica palustris) ja rohelise kaksikhamba (Dicranum viride) elupaikade kaitse.

Keskpunkti koordinaadid

Keskpunkti koordinaadid:
Ristkoordinaat Kraad, minut, sekund
X 6497925 58°37'15" N
Y 482651 23°42'5" E

Kandeotsused

Esmane kanne:
28.02.2006
Viimane kanne:
13.02.2014, Piret Gorban
Esmase kande alusdokument:

Objekti link:
http://register.keskkonnainfo.ee/envreg/main?reg_kood=KLO2000147&mount=view

Tagasi | Esilehele | Üles