Varbla looduskaitseala

Objekti nimetus:
Varbla looduskaitseala
Maismaa pindala, ha:
265,9 ha
Tüüp:
kaitseala - looduskaitseala
Veeosa pindala, ha:
Registrikood:
KLO1000667
Pindala kokku:
265,9 ha
Valitseja(d):
Keskkonnaameti Lääne regioon
Kaitse staatus:
kaitsealune
Asukoht:
Pärnumaa, Lääneranna vald, Rannaküla küla;Pärnumaa, Lääneranna vald, Mäliküla küla;Pärnumaa, Lääneranna vald, Varbla küla

Maamaks

On maamaksusoodustus:
Jah
Maamaksu määr:

Lisainfo

Kirjeldus:
’Kaitse eesmärk:
Kaitseala kaitse-eesmärk on kaitsta:
1) väärtuslikke metsa- ja rannikukooslusi, ohustatud ja kaitsealust liiki;
2) elupaigatüüpe, mida nõukogu direktiiv 92/43/EMÜ looduslike elupaikade ning loodusliku loomastiku ja taimestiku kaitse kohta (EÜT L 206, 22.07.1992, lk 7-50) nimetab I lisas. Need on püsitaimestuga kivirannad (1220)3, hallid luited (kinnistunud rannikuluited - 2130*), kuivad niidud lubjarikkal mullal (6210), liigirikkad madalsood (7230), vanad loodusmetsad (9010*), vanad laialehised metsad (9020*) ning soostuvad ja soo-lehtmetsad (9080*);
3) kaitsealust liiki, keda Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2009/147/EÜ loodusliku linnustiku kaitse kohta (ELT L 20, 26.01.2010, lk 7-25) nimetab I lisas - merikotkast (Haliaeetus albicilla) ning tema elupaika.

Keskpunkti koordinaadid

Keskpunkti koordinaadid:
Ristkoordinaat Kraad, minut, sekund
X 6475850 58°25'21" N
Y 483314 23°42'51" E

Kandeotsused

Esmane kanne:
26.07.2018
Viimane kanne:
25.01.2019, Kaire Sirel
Esmase kande alusdokument:

Vööndid

Vööndi nimetus Pindala Tüüp Vööndi kategooria Asukoht kaardil
Varbla LKA, Rannaküla skv. 238,2 sihtkaitsevöönd V - Maastikukaitseala
Varbla LKA, Varbla skv. 27,8 sihtkaitsevöönd Ib - Kõnnumaa

Näita lehekülgede kaupa

Kokku 2 kirjet 1 leheküljel

Objekti link:
http://register.keskkonnainfo.ee/envreg/main?reg_kood=KLO1000667&mount=view

Tagasi | Esilehele | Üles